Choose document type

Select historical period

Try another way

Advanced search Browse collections
Address:

Księdza Skorupki 4

Włocławek

87-800

Opening hours:

07:15 - 14:45 (monday)

07:15 - 14:45 (tuesday)

07:15 - 14:45 (wednesday)

07:15 - 14:45 (thursday)

07:15 - 14:45 (friday)

Phone number:
+48 54 232 28 57
Fax number:
+48 54 232 28 57
E-mail:
wloclawek@torun.ap.gov.pl
Website:
http://www.torun.ap.gov.pl

Pierwszą państwową instytucją, powołaną do gromadzenia dokumentacji ze zlikwidowanych urzędów na terenie miasta Włocławka, był utworzony 1 VIII 1950 r. Oddział Powiatowy Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Bydgoszczy. W 1951 r. Oddział przekształcony został w Powiatowe Archiwum Państwowe we Włocławku, obejmując terenem swego działania powiaty: aleksandrowski, lipnowski, włocławski, miasto Włocławek, a od 1956 r. nowoutworzony powiat radziejowski. Po reformie podziału administracyjnego kraju w 1975 r. Powiatowe Archiwum Państwowe we Włocławku z dniem 1 I 1976 r. przekształcone zostało w Oddział Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Bydgoszczy. Od 1975 r. Oddział we Włocławku terenem swego działania objął nowoutworzone województwo włocławskie. W 1982 r. Oddział Włocławski podporządkowany został Wojewódzkiemu Archiwum Państwowemu w Toruniu, a następnie (od 1984 r.) Archiwum Państwowemu w Toruniu. Kierownikiem oddziału w latach 1976-2007 była mgr Marianna Gruszczyńska. Od 2007 r. kierownikiem Oddziału jest dr Tomasz Dziki.

Archiwum Państwowe w Toruniu, Oddział we Włocławku

adres:  Ks. Skorupki 4; 87-800 Włocławek
telefon:  (0-48) (54) 232-28-57

 

The size of the resource (m.b.):

2120.0

Number of monographs in the library:

0

Warehouse area (m2):

351.6

Shelves capacity (m.b.):

0.0

Number of continuous publications in the library:

0

Number of places in the scientific studio:

15

The most interesting materials

There are no recommended collections