Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
71/301/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Dobrzyniu n/Wisłą powiat lipnowski 1950-1972 0 Unroll
I. REFERAT OGÓLNO-ADMINISTRACYJNY (sygn. 1-18) Protokóły z sesji MRN z lat 1951-1972, protokóły Komisji: Gospodarki Drogowej, Oświatowej, Urządzeń i Osiedli, Komisji Zdrowia, Pracy i Pomocy Społecznej, wykazy członków komisji, sprawozdania z działalności z lat 1950-1954, protokóły posiedzeń Prezydium MRN z lat 1951-1972, sprawozdania z działalności rady, prezydium i komisji z lat 1950-1955, protokóły z kontroli referatów; II. REFERAT SPRAW SOCJALNYCH I KULTURALNYCH (sygn. 19-21) Informacje z organizowanych uroczystości państwowych, obchodów rocznicowych, walka z analfabetyzmem, ewidencja miejsc walk i straceń lata 1950-1958; III. REFERAT PRZEMYSŁU I HANDLU (sygn. 22) Wykaz zakładów przemysłowych na terenie miasta z 1950 roku; IV. REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ (sygn. 23-30) Wykaz budynków po byłej gminie żydowskiej z 1950 r,, plany i realizacja akcji sanitarno-porządkowych z lat 1954-1955, gospodarowanie lokalmi mieszkalnymi w latach 1958-1959, plany budownictwa mieszkaniowego i urządzeń komunalnych na lata 1961-1965, sprawozdania statystyczne z dziedziny gospodarki komunalnej z lat 1951-1961; V. REFERAT FINANSOWY (sygn. 31-48) Budżety i sprawozdania budżetowe z lat 1951-1961 Number of units in the group: 48
71/302/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Chalin powiat lipnowski 1954-1971 0 Unroll
1. Protokóły z sesji, uchwały GRN, plany pracy i sprawozdania z lat 1954-1971 (sygn. 1-7); 2. Komisje GRN z lat 1966-1971 (sygn. 8-13); 3. Protokóły z posiedzeń Prezydium GRN z lat 1955-1970 (sygn. 14-20); 4. Zebrania wiejskie z lat 1964-1971 (sygn. 21-22); 5. Sprawozdawczość i statystyka z lat 1965-1970 (sygn. 23); 6. Kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1964-1970 (sygn. 24). Number of units in the group: 24
71/303/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Dobrzyń n/Wisłą powiat lipnowski 1961-1972 0 Unroll
1. Protokóły z sesji, i sprawozdania statystyczne z lat 1960-1972 (sygn. 1-7); 2. Komisje GRN z lat 1965-1970 (sygn. 8-12); 3. Protokóły z posiedzeń Prezydium GRN z lat 1960-1972 (sygn. 13-17); 4. Zebrania wiejskie z lat 1967-1972 (sygn. 18-20); 5. Plany gospodarcze z lat 1964-1969 (sygn. 21-25); 6. Sprawozdawczość i statystyka z lat 1966-1970 (sygn. 26-27); 7. Kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1967-1971 (sygn. 28-29); 8. Budżet i jego wykonanie z lat 1967-1969 (sygn. 30-33). Number of units in the group: 33
71/304/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Grochowalsk powiat lipnowski 1955-1971 0 Unroll
1. Protokóły z sesji GRN z lat 1957-1971 (sygn. 1-4); 2. Komisje GRN z lat 1958, 1965-1969 (sygn. 5-7); 3. Posiedzenia Prezydium GRN z lat 1957-1970 (sygn. 8-11); 4. Protokóły z zebrań wiejskich z lat 1966-1967 (sygn. 12-13); 5. Sprawozdania gospodarcze z 1962 r. (sygn. 14); 6. Budżety gromady na lata 1955-1971 (sygn. 15-31). Number of units in the group: 31
71/305/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Mysłakówko powiat lipnowski 1956-1971 0 Unroll
1. Protokóły z sesji i uchwały GRN z lat 1956-1971 (sygn. 1-6); 2. Komisje GRN z lat 1958-1971 (sygn. 7-18); 3. Protokóły z posiedzeń i uchwały Prezydium GRN, likwidacja GRN z lat 1956-1971 (sygn. 19-30); 4. Zebrania wiejskie, sołtysi z lat 1960-1971 (sygn. 31-36); 5. Progmamy rozwoju, plany gospodarcze z lat 1962-1970 (sygn. 37-45); 6. Kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1963, 1965-1971 (sygn. 46-47); 7. Budżety gromady z la 1955-1971 (sygn. 48-65). Number of units in the group: 65
71/306/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Tłuchowo powiat lipnowski 1954-1972 0 Unroll
Część 1. 1. Protokóły z sesji i rejestr uchwał GRN z lat 1954-1955, 1957-1958, 1960-1972 (sygn. 1-7); 2. Komisje GRN z lat 1961-1972 (sygn. 8-16); 3. Protokóły z posiedzeń i uchwały Prezydium GRN z lat 1955-1972 (sygn. 17-28); 4. Zebrania wiejskie, sołtysi z lat 1961, 1963-1972 (sygn. 29-36); 5. Programy rozwoju i plany gospodarcze z lat 1962-1967 (sygn. 37-40); 6. Kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1960-1972 (sygn. 41-43); 7. Ewidecja mienia gromadzkiego z lat 1963-1966 (sygn. 44); 8. Budżety i sprawozdania z ich wykonania z lat 1961-1972 (sygn. 45-57) Dopływ opracowany w 2014 r. 1. Protokóły z sesji GRN z lat 1971-1972 (sygn. 58); 2. Protokóły z posiedzeń Prezydium GRN z lat 1971-1972 (sygn. 59). Akta kat. B. Ewidencja ludności Gromady z lat 1961-1964 [łącznie 13 jednostek] Akty notarialne dotyczące gromady z lat 1958-1959 [1 jednostka] Number of units in the group: 59
71/307/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Brześciu Kujawskim powiat włocławski 1950-1972 0 Unroll
1. Referat Ogólno-Administracyjny (sygn. 1-33; 1951-1972): protokóły sesji MRN, rejestry uchwał MRN, protokóły z posiedzeń, kontroli i sprawozdania z działalności komisji: Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, Finansów i Budżetu, Mandatowej, Oświaty i Kultury, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności, Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Zatrudnienia, protokóły posiedzeń i rejestry uchwał Prezydium MRN; 2. Referat Finansowy (sygn. 34-44): budżety z lat 1951-1956, 1963, 1968, 1970-1972; Dopływ do zespołu opracowany w 2013 roku Protokóły z sesji MRN z lat 1951-1965 z rejestrami uchwał (sygn. 45-63); protokóły posiedzeń komisji i komitetów MRN (sygn. 64-75); protokóły posiedzeń Prezydium MRN z lat 1951-1963 (sygn. 76-89); plany pracy i sprawozdania z działalności Prezydium (sygn. 90-92); plany gospodarcze i budżety miasta (sygn. 93-112) Number of units in the group: 112
71/308/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Przedczu powiat włocławski 1951-1972 0 Unroll
1. Referat Ogólno-Administracyjny (sygn. 1-41); protokóły sesji z lat 1951-1953, 1955-1969, protokóły posiedzeń Komisji: Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, Finansowo-Budżetowej, Gospodarki Drogowej, Oświaty i Kultury, Komisji Porządku i Bezpieczeństwa Publiucznego, Rolnictwa i Leśnictwa, Urządzeń i Osiedli, Komisji Zdrowia, Pracy i Pomocy Społecznej; protokóły posiedzeń Prezydium MRN z lat 1952-1965, 1969-1972. 2. Referat Finansowy (sygn. 42-65): budżety i sprawozdania z ich wykonania z lat 1951-1972. Dopływ do zespołu opracowany w 2013 roku. Protokóły sesji MRN z lat 1951, 1956, 1970-1972 i ewidencja uchwał MRN (sygn. 66-72); Protokóły posiedzeń komisji stałych MRN z lat 1969-1972 (sygn. 73-75); protokóły posiedzeń Prezydium MRN z lat 1951, 1956, 1958, 1963, 1965-1972 (sygn. 76-82), plany pracy, protokóły kontroli i budżety miasta (sygn. 83-90). Number of units in the group: 90
71/309/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Boniewo powiat włocławski 1954-1972 0 Unroll
1. Protokóły z sesji GRN z lat 1954-1972 (sygn. 1-7); 2. Protokóły z posiedzeń komisji GRN (Finansowo-Budżetowej, Dróg i Urządzeń Gromadzkich, Oświaty, Kultury i Zdrowia, Rolnej) z lat 1955-1967 (sygn. 8-12); 3. Protokóły z posiedzeń Prezydium GRN z lat 19551967, 1969-1972 (sygn. 13-17); 4. Protokóły z kontroli zewnętrznych i zalecenia pokontrolne z lat 1971-1972 (sygn. 18); 5. Budżety Gromady Boniewo z lat 1955, 1963, 1970-1971 (sygn. 19-23). Number of units in the group: 23
71/310/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Borzymowice powiat włocławski 1954-1961 0 Unroll
1. Protokóły z sesji GRN z lat 1954-1961 (sygn. 1-2); 2. Protokóły z posiedzeń komisji stałych z 1955r. (sygn. 3); 3. Protokóły z posiedzeń Prezydium GRN z lat 1955-1961 (sygn. 4-5); 4. Budżet Gromady Borzymowice z 1955r. (sygn. 6). Number of units in the group: 6
71/311/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Cetty powiat włocławski 1954-1961 0 Unroll
1. Protokóły z sesji GRN z lat 1954-1961 (sygn. 1-3); 2. Protokóły z posiedzeń komisji stałych z lat 1958-1960 (sygn. 4-7); 3. Protokóły z posiedzeń Prezydium GRN z lat 1955-1961 (sygn. 8-9); 4. Budżety gromady Cetty z lat 1955, 1957-1961 (sygn. 10-16). Number of units in the group: 16
71/312/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Choceń powiat włocławski 1954-1972 0 Unroll
1. Protokóły z sesji GRN z lat 1954-1972 (sygn. 1-5); 2. Protokóły z posiedzeń komisji stałych z lat 1957-1972 (sygn. 6-13); 3. Protokóły z posiedzeń Prezydium GRN z lat 1955-1972 (sygn. 14-21); 4. Protokóły z zebrań wiejskich z lat 1971-1972 (sygn. 22); 5. Plany rozwoju gospodarczego z lat 1960-1972 (sygn. 23-30); 6. Kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1955-1971 (sygn. 31-38); 7. Ewidencja gruntów gromadzkich na terenie wsi Krukowo, Bodzanowo, Choceń z lat 1963-1964 (sygn. 39-40); 8. Budżety gromady Choceń z lat 1955-1972 (sygn. 41-58). Number of units in the group: 58
71/313/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Czerniewice powiat włocławski 1954-1971 0 Unroll
1. Protokóły z sesji GRN z lat 1954-1971 (sygn. 1-5); 2. Protokóły z posiedzeń komisji stałych i doraźnych (protokoły komisji mandatowej z 1964r., i zespołu doradczego do spraw rolnych z lat 1969-1972) z lat 1960-1972 (sygn. 6-14); 3. Protokóły z posiedzeń Prezydium GRN z lat 1955-1971 (sygn. 15-19); 4. Protokóły z zebrań wiejskich z lat 1970-1971 (sygn. 20); 5. Plany rozwoju gospodarczego gromady z lat 1961-1972 (sygn. 21-23); 6. Protokóły z kontroli zewnętrznych, zalecenia pokontrolne i sprawozdania z ich wykonania z lat 1960-1971 (sygn. 24-26); 7. Budżety gromady Czerniewice z lat 1955-1971 (sygn. 27-41). Number of units in the group: 41
71/314/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Dziwie powiat włocławski 1954-1960 0 Unroll
1. Protokóły z sesji GRN z lat 1954-1959 (sygn. 1-2); 2. Protokóły z posiedzeń komisji stałych i doraźnych (protokóły z posiedzeń komisji mandatowej z 1958r., i gromadzkiej komisji współzawodnictwa z 1955r.) z lat 1955-1958 (sygn. 3-8); 3. Protokóły z posiedzeń Prezydium GRN z lat 1955-1959 (sygn. 9-10); 4. Protokóły z zebrań wiejskich i wyborów sołtysów z 1958r. (sygn. 11); 5. Budżety Gromady Dziwie z lat 1955-1959 (sygn. 12-15). Number of units in the group: 15
71/315/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Kąkowa Wola powiat włocławski 1955-1969 0 Unroll
1. Protokóły z sesji GRN z lat 1955-1956, 1958-1967 (sygn. 1-4); 2. Protokóły z posiedzeń Prezydium GRN z lat 1955-1959, 1961-1965 (sygn. 5-9); 3. Plany gospodarcze gromady z lat 1964-1969 (sygn. 10-13); 4. Budżety Gromady Kąkowa Wola z lat 1955, 1963, 1966-1967 (sygn. 14-17). Number of units in the group: 17
71/316/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Lubomin powiat włocławski 1954-1959 0 Unroll
1. Protokóły z sesji GRN z lat 1954-1959 (sygn. 1-2); 2. Protokóły z posiedzeń Prezydium GRN z lat 1955-1959 (sygn. 3-4); 3. Budżet Gromady Lubomin z 1955r. (sygn. 5). Number of units in the group: 5
71/317/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Nakonowo powiat włocławski 1954-1968 0 Unroll
1. Protokóły z sesji GRN z lat 1954-1965 (sygn. 1-4); 2. Protokóły z posiedzeń komisji stałych z lat 1961-1965 (sygn. 5-6); 3. Protokóły z posiedzeń Prezydium GRN z lat 1955-1965 (sygn. 7-10); 4. Plany i programy gospodarcze oraz zadania gospodarcze z lat 1961-1966 (sygn. 11-14); 5. Protokóły z kontroli zewnętrznych z lat 1961-1967 (sygn. 15-16); 6. Budżety gromadzkie i plany funduszu gromadzkiego z lat 1955-1957, 1963-1968 (sygn. 17-25). Number of units in the group: 25
71/318/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Osiecz Wielki powiat włocławski 1954-1968 0 Unroll
1. Protokóły z sesji GRN z lat 1954-1968 (sygn. 1-4); 2. Protokóły z posiedzeń komisji stałych z lat 1955-1968 (sygn. 5-8); 3. Protokóły z posiedzeń Prezydium GRN z lat 1955-1968 (sygn. 9-12); 4. Budżety Gromady Osiecz Wielki z lat 1955, 1963 (sygn. 13-14); 5. Kronika Gromady Osiecz Wielki z lat 1954-1966 (sygn. 15). Number of units in the group: 15
71/319/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Przedecz powiat włocławski 1954-1972 0 Unroll
1. Protokóły z sesji GRN z lat 1954-1972 (sygn. 1-13); 2. Protokóły z posiedzeń i plany pracy komisji stałych i doraźnych z lat 1955-1972 (sygn. 14-24); 3. Protokóły z posiedzeń Prezydium GRN z lat 1955-1972 (sygn. 23-35); 4. Protokóły z zebrań wiejskich z lat 1958-1972 oraz ewidencja sołtysów z 1970r. (sygn. 36-39); 5. Plany gospodarcze gromady z lat 1961-1972 (sygn. 40-51); 6. Sprawozdania gospodarcze i statystyka z lat 1964-1969 (sygn. 52-53); 7. Protokóły z kontroli zewnętrznych i zalecenia pokontrolne z lat 1964-1972 (sygn. 54-55); 8. Budżety gromady z lat 1955-1972 (sygn. 56-76); 9. Rejestr czynów społecznych z lat 1964-1968 (sygn. 77). Number of units in the group: 78
71/320/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Stary Brześć powiat włocławski 1954-1972 0 Unroll
1. Protokóły z sesji GRN z lat 1960-1972 (sygn. 1-9); 2. Protokóły z posiedzeń, plany pracy komisji stałych i doraźnych z lat 1960-1972 (sygn. 10-24); 3. Protokóły z posiedzeń Prezydium GRN z lat 1960-1972, sprawozdanie z działalności Prezydium GRN w Starym Brześciu z 1971r. (sygn. 25-33); 4. Protokóły z zebrań wiejskich, narad sołtysów z lat 1959-1971 (sygn. 34-39); 5. Plany i zadania gospodarcze z lat 1961-1969 (sygn. 40-50); 6. Sprawozdawczość gospodarcza z lat 1963-1970 (sygn. 51-54); 7. Protokóły kontroli zewnętrznych, zalecenia pokontrolne, sprawozdania z ich realizacji z lat 1962-1971 (sygn. 55-56); 8. Budżety Gromady Stary Brześć z lat 1963-1972 (sygn. 57-60). Number of units in the group: 60
Showing 301 to 320 of 1,178 entries.