Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
69/122/5 Akta gminy Wielkie Radowiska 0 Unroll
Number of units in the group: 13
69/122/6 Akta gminy Wielkie Rychnowo 0 Unroll
Number of units in the group: 9
69/122/7 Akta gminy Kowalewo 0 Unroll
Number of units in the group: 1
69/123/0 Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Toruniu [1881,1911,1916,1919,1925-1939] 1945-1992 [1993] 0 Unroll
Number of units in the group: 13601
69/124/0 vacat - Księgi stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej oraz ewangelickich gmin wyznaniowych - zbiór szczątków zespołów - wyłączony do zespołów nr 1261-1293 0 Unroll
Number of units in the group: 0
69/125/0 Sądy dominialne dóbr biskupstwa chełmińskiego 1721-1767 0 Unroll
Zespół jest wytworem dwu instancji sądowych posiadających wspólną kancelarię i wspólne akta: 1. Sądu zamkowego w Starogrodzie; 2. Najwyższego sądu dominalnego w dobrach biskupstwa chełmińskiego. Zespół zawiera wpisy ze spraw spornych rozpatrywanych przez oba sądy,wpisy niesporne (umowy kupna-sprzedaży, testamenty, inwentarze, oblaty przywilejów itp.) dokonywane przez sąd zamkowy w Sarogrodzie. Number of units in the group: 9
69/126/0 Sąd Krajowy w Toruniu 1898-1915 0 Unroll
Number of units in the group: 18
69/127/0 vacat - Sąd Powiatowy w Toruniu - włączony do zespołu nr 129 Sąd Obwodowy w Toruniu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
69/128/0 Sąd Obwodowy w Chełmży [1786-1806, 1849] 1879-1920 [1929] 0 Unroll
Number of units in the group: 1566
69/129/0 Sąd Obwodowy w Toruniu [1748] 1870-1920 [1972] 0 Unroll
Number of units in the group: 6092
69/130/0 Sąd Okręgowy w Toruniu [1890] 1920-1939 [1945] 0 Unroll
Number of units in the group: 333
69/131/0 Sąd Grodzki w Brodnicy [1924-1929] 1930-1939 [1955] 0 Unroll
Number of units in the group: 336
69/132/0 Sąd Grodzki w Toruniu [1914] 1929-1939 [1960] 0 Unroll
Number of units in the group: 3857
69/133/0 Sąd Powiatowy Narodowo-Socjalistycznej Niemieckiej Partii Pracy w Toruniu 1943-1944 0 Unroll
Number of units in the group: 1
69/134/0 Nadprokurator przy Sądzie Obwodowym w Chełmnie 1942-1943 0 Unroll
Number of units in the group: 59
69/135/0 Akta notariusza Henryka Baera z Chełmna 1919 0 Unroll
księga notarialna, sygn. 1 Number of units in the group: 2
69/136/0 Akta notariusza Natana Blumentala z Chełmna 1915-1919 0 Unroll
księgi notarialne, sygn. 1-11 Number of units in the group: 12
69/137/0 Akta notariusza Hugo Hoffmanna z Chełmna 1898-1921 0 Unroll
księgi notarialne, sygn. 1-13; skorowidze-rejestry, sygn. 14-16; Verwahrungsbuch, sygn. 17 Number of units in the group: 23
69/138/0 Akta notariusza Teodora Schulza z Chełmna 1907-1915 0 Unroll
księgi notarialne, sygn. 1-9; skorowidze-rejestry, sygn. 10-11; Verwahrungsbuch, sygn. 12 Number of units in the group: 13
69/139/0 Akta notariusza Jerzego Boege z Chełmży 1912-1920 0 Unroll
księgi notarialne, sygn. 1-11; skorowidze-rejestry, sygn. 12-13 Number of units in the group: 13
Showing 161 to 180 of 2,243 entries.