Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu

Choose document type

Select historical period

Try another way

Advanced search Browse collections
Address:

Bankowa 6 B

Bolesławiec

59-700

Opening hours:

09:00 - 15:00 (monday)

09:00 - 15:00 (tuesday)

09:00 - 15:00 (wednesday)

09:00 - 15:00 (thursday)

09:00 - 15:00 (friday)

Phone number:
+48 75 738 34 03
Fax number:
+48 75 738 34 03
E-mail:
boleslawiec@ap.wroc.pl
Website:
https://www.ap.wroc.pl

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu zostało utworzone w 2014 r. i przejęło zasób zlikwidowanego oddziału w Lubaniu. Powiatowe Archiwum Państwowe w Lubaniu powstało w 1961 r., następnie ulegało przekształceniom organizacyjnym, które doprowadziły do powstania w 1995 r. obecnego Oddziału. Obszar właściwości Archiwum obejmuje powiaty: bolesławiecki, lubański i zgorzelecki. Na zasób składają się akta wytworzone od XIV w. do czasów współczesnych.

Archiwum posiada pracownię naukową, którą rokrocznie odwiedza około 40 osób, korzystając z kilkuset udostępnianych jednostek archiwalnych. Archiwum aktywnie włączało się w życie kulturalne regionu współpracując z licznymi instytucjami kultury regionu.

Archiwiści opublikowali wiele artykułów i publikacji książkowych, wydawanych także w Czechach, Niemczech i na Białorusi dotyczących historii regionalnej oraz archiwistyki.

 

The size of the resource (m.b.):

848.9

Number of monographs in the library:

0

Warehouse area (m2):

653.6

Shelves capacity (m.b.):

4600.0

Number of continuous publications in the library:

0

Number of places in the scientific studio:

8