Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
86/1/0 Starostwo Powiatowe w Lubaniu 1826 - 1939 0 Unroll
1- 78. Ugody w sprawie spłaty służby 79. Mapy rewirów łowieckich Zawidowa i Leśnej, 1888r. 80-81. Sprawy budowlane 82- 84. Sprawy prac ziemnych przeciwpowodziowych 85- 100. Szacunki strat spowodowanych powodzią 1938r. Number of units in the group: 100
86/2/0 Akta miasta Bolesławca 1552 -1938 0 Unroll
1. Sprawy prawno- sądowe, 1552- 1867, 1-8 2. Sprawy finansowe, 1674- 1767, 9- 13 3. Kronika miasta, XVIII, 14 4. Sprawy cechowe, 1770- 1822, 15- 16 5. Sprawy handlowe, uwłaszczeniowe i nauczycielskie, 1596- 1899, 17- 21 Number of units in the group: 24
86/3/0 Akta miasta Zawidowa 1661 - 1944 0 Unroll
1. Sprawy organizacyjno- administracyjne, 1802- 1937, 127ja 2. Sprawy gruntowe, granice miasta, kataster 1709- 1931, 133ja 3. Sprawy finansowe, 1845- 1942, 35ja 4. Sprawy bezpieczeństwa, 1698- 1942, 35ja 5. Podatki, 1831- 1943, 54ja 6. Księgi rachunków miejskich, 1834- 1943, 9ja 7. Sprawy kościelne i szkolne, 1934- 1936, 78ja 8. Budownictwo kolei, dróg i gospodarka komunalna, 1698- 1936, 157ja 9. Przemysł, handel, rzemiosło, 1661- 1937, 76ja 10. Opieka społeczna, legaty i fundacje, 1816- 1939, 206ja 11. Związki i organizacje, 1848- 1924, 11ja 12. Sprawy wojskowe, 1765- 1931, 22ja 13. Akta dotyczące działalności sądu miejskiego, 1882- 1931, 14ja 14. Statystyka rolna i finansowa, 1882- 1931, 14ja 15. Policja i administracja policyjna, 1690- 1944, 457. Number of units in the group: 1461
86/4/0 vacat - Urząd Stanu Cywilnego w Brzeźniku - 208 Akta parafii kościoła katolickiego w Brzeźniku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
86/5/0 Urząd Stanu Cywilnego w Godzieszowie 1875 - 1911 0 Unroll
Księgi urodzeń, małżeństw i zgonów. Number of units in the group: 111
86/6/0 Urząd Stanu Cywilnego w Mściszowie 1874 - 1913 0 Unroll
księgi urodzeń , małżeństw i zgonów Number of units in the group: 169
86/7/0 Urząd Stanu Cywilnego w Wykrotach 1874 - 1911 0 Unroll
Księgi urodzeń małżeństw i zgonów. Number of units in the group: 111
86/8/0 Urzad Stanu Cywilnego w Biedrzychowicach 1874 - 1936 0 Unroll
Księgi urodzeń małżeństw i zgonów. Number of units in the group: 168
86/9/0 Urząd Stanu Cywilnego w Henrykowie 1874 - 1934 0 Unroll
Księgi urodzeń małżeństw i zgonów. Number of units in the group: 169
86/10/0 Urząd Stanu Cywilnego w Giebułtowie 1875 - 1934 0 Unroll
Księgi urodzeń małżeństw i zgonów. Number of units in the group: 157
86/11/0 Urząd Stanu Cywilnego w Kościelniku 1874 - 1934 0 Unroll
Księgi urodzeń małżeństw i zgonów. Number of units in the group: 165
86/12/0 Urząd Stanu Cywilnego w Lubaniu 1874 - 1934 0 Unroll
Księgi urodzeń małżeństw i zgonów. Number of units in the group: 187
86/13/0 Urząd Stanu Cywilnego w Radogoszczy 1874 - 1934 0 Unroll
Księgi urodzeń małżeństw i zgonów. Number of units in the group: 169
86/14/0 Urząd Stanu Cywilnego w Wyrębie 1874 - 1934 0 Unroll
Księgi urodzeń małżeństw i zgonów. Number of units in the group: 169
86/15/0 Urząd Stanu Cywilnego w Olszynie 1874 - 1934 0 Unroll
Księgi urodzeń małżeństw i zgonów. Number of units in the group: 183
86/16/0 Urząd Stanu Cywilnego w Pisarzowicach 1874 - 1934 0 Unroll
Księgi urodzeń małżeństw i zgonów. Number of units in the group: 168
86/17/0 Urząd Stanu Cywilnego w Radostawiu 1874 - 1934 0 Unroll
Księgi urodzeń małżeństw i zgonów. Number of units in the group: 169
86/18/0 Urząd Stanu Cywilnego w Rudzicy 1875 - 1908, 1914 - 1934 0 Unroll
Księgi urodzeń małżeństw i zgonów. Number of units in the group: 142
86/19/0 Urząd Stanu Cywilnego w Siekierczynie 1874 - 1934 0 Unroll
Księgi urodzeń małżeństw i zgonów. Number of units in the group: 170
86/20/0 Urząd Stanu Cywilnego w Studniskach Górnych 1874 - 1934 0 Unroll
Księgi urodzeń małżeństw i zgonów. Number of units in the group: 168
Showing 1 to 20 of 447 entries.