Choose document type

Select historical period

Try another way

Advanced search Browse collections
Address:

al. Mickiewicza 22

Kraków

30-059

Opening hours:

08:30 - 14:45 (monday)

08:30 - 19:30 (tuesday)

08:30 - 19:30 (wednesday)

08:30 - 14:45 (thursday)

08:30 - 14:45 (friday)

Phone number:
48 (12) 663-35-64
Fax number:
48 (12) 663-35-35
E-mail:
archiwum@uj.edu.pl
Website:
http://www.archiwum.uj.edu.pl

Archiwum jest jednostką międzywydziałową Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do jego głównych zadań należy gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie i udostępnianie dokumentacji aktowej, elektronicznej, fotograficznej oraz innych materiałów wytworzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim lub związanych z jego historią a szerzej także z działalnością krakowskiego ośrodka naukowego. Sprawuje nadzór metodyczny nad narastającym zasobem dokumentacji kancelaryjnej uniwersytetu. Uczestniczy w kształceniu archiwistów i instruktażu pracowników administracyjnych uczelni. Prowadzi kancelarię wydając stosowne zaświadczenia dla absolwentów i byłych pracowników uczelni. Spełnia również funkcje naukowe prowadząc badania nad dziejami uniwersytetu.

 

 

Struktura organizacyjna

Sekretariat
Tel. (12) 663 35 35

Czytelnia
Tel. (12) 663 35 37

Oddział Akt Dawnych
Tel. (12) 663 35 39

Oddział Akt Collegium Medicum
Tel. (12) 421 27 97 lub (12) 424 72 26

Oddział Akt Nowych
Tel. (12) 663 35 41

Oddział Badań Dziejów UJ
Tel. (12) 663 35 39

Oddział Dokumentacji Audiowizualnej
Tel. (12) 663 34 50

Oddział Dokumentacji Pozaaktowej
Tel. (12) 663 35 41

Oddział Konserwacji Papieru i Skóry
Tel. (12) 663 35 85


Biblioteka
Tel. (12) 663 35 39

The size of the resource (m.b.):

0.0

Number of monographs in the library:

10000

Warehouse area (m2):

0.0

Shelves capacity (m.b.):

0.0

Number of continuous publications in the library:

50

Number of places in the scientific studio:

12

The most interesting materials

There are no recommended collections