Fundacja Archivum Helveto-Polonicum

Choose document type

Select historical period

Try another way

Advanced search Browse collections
Address:

Grand-Places 16

Fribourg

Opening hours:

-0:01 - -0:01 (monday)

-0:01 - -0:01 (tuesday)

-0:01 - -0:01 (wednesday)

-0:01 - -0:01 (thursday)

-0:01 - -0:01 (friday)

Phone number:
(0041) 798 212 040
Fax number:
E-mail:
sygnarski@gmail.com
Website:
http://www.fondationahp.ch/mainp.htm

Fundacja « Archivum Helveto-Polonicum « jest instytucja naukowa, mająca na celu zbieranie, konserwacje, katalogowanie, udostępnianie i upowszechnianie wszelkich dokumentów i świadectw obecności Polaków w Szwajcarii. Została założona w czerwcu 1997 roku w obecności notariusza i z aprobata władz kantonu fryburskiego. Zarejestrowana w szwajcarskim rejestrze fundacji, jest kontrolowana merytorycznie i finansowo przez odpowiednie instytucje panstwowe. Posiada statut instytucji użyteczności publicznej.

Fundacja posiada ok. 60 000 książek i broszur, ok. 5 000 tytułów czasopism (25 000 volunimow), ok. 200 000 listów i innych dokumentów, 15 000 zdjęć, 1 500 kaset magnetofonowych i video, tysiące wycinków prasowych i setki przedmiotów obrazujących życie i prace Polaków w Szwajcarii w XIX i XX wieku.

Zbiory były gromadzone przez 15 lat jako prywatna kolekcja założycieli Fundacji (Ludwiki i Jacka Sygnarskich), wzbogacanej następnie przez liczne spuścizny przekazywane przez rodziny i organizacje polskie i szwajcarskie. W miarę swoich możliwości Fundacja dokumentuje również dzień dzisiejszy, zbierając wszystkie druki, wycinki prasowe i zdjęcia ilustrujące polskie imprezy i manifestacje. Dzięki swojej osobowości prawnej może i pragnie uratować i zabezpieczyć świadectwa działalności Polaków i jednocześnie uświadomić Szwajcarom polski wkład w życie polityczne i kulturalne Szwajcarii.

 

The size of the resource (m.b.):

290.0

Number of monographs in the library:

300

Warehouse area (m2):

300.0

Shelves capacity (m.b.):

320.0

Number of continuous publications in the library:

320

Number of places in the scientific studio:

5

The most interesting materials

There are no recommended collections