Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Choose document type

Select historical period

Try another way

Advanced search Browse collections
Address:

Zygmunta Krasińskiego 9

Opinogóra

Opening hours:

-0:01 - -0:01 (monday)

-0:01 - -0:01 (tuesday)

-0:01 - -0:01 (wednesday)

-0:01 - -0:01 (thursday)

-0:01 - -0:01 (friday)

Phone number:
23 671 70 25
Fax number:
E-mail:
mr@muzeumromantyzmu.pl
Website:
http://www.muzeumromantyzmu.pl/pl/

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze otwarto 20 maja 1961 r., w 150 rocznicę dekretu Napoleona przywracającego Opinogórę Krasińskim. Muzeum gromadzi pamiątki związane z historią rodziny Krasińskich, ze szczególnym uwzględnieniem Zygmunta Krasińskiego (1812-1859), dramatopisarza (autora "Nie-Boskiej Komedii", 1835) i poety, którego obszerna korespondencja jest dziś uznawana za szczytowe osiągnięcie polskiej epistolografii romantycznej. W muzeum gromadzone są też pamiątki epoki napoleońskiej. Tradycyjnie temat ten zajmował poczesne miejsce w siedzibach opinogórskiej gałęzi rodu Krasińskich, od czasu udziału ojca poety, Wincentego, jako dowódcy pułku szwoleżerów w kampanii napoleońskiej.
Dział Biblioteka i Archiwum, wchodzący w skład struktury organizacyjnej Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, od 2009 roku jest dysponentem zbiorów pochodzących
z Ośrodka Dokumentacji Wychodźstwa Polskiego przy Domu Polonii w Pułtusku. Zgromadzono w nim cenne i różnorodne zbiory dokumentujące życie i działalność Polaków na wychodźstwie, w tym przede wszystkim organizacji polonijnych. Zbiory te obejmują różnego typu archiwalia mierzących ok. 20 mb, ok. 12 000 woluminów książek, pięciuset tytułów czasopism, a także płytotekę, zawierającą m.in. nagrania z okresu II wojny światowej Sekcji Polskiej Rozgłośni BBC, fotografie, mapy, informatory oraz inne materiały życia społecznego.  Najstarsze dokumenty i zbiory pochodzą z ostatniego ćwierćwiecza XIX wieku, lecz najbogatsze zasoby odnoszą się do ubiegłego stulecia.  Wśród nich na szczególną uwagę zasługują zespoły archiwalne, zawierający m.in. dane o Polskich Towarzystwach w Ameryce Południowej, organizacjach kościelnych czy prasie polonijnej z lat 1899-1988. Nieocenioną wartość dokumentalną mają wykazy Centrów Rekrutacyjnych do Armii gen. J. Hallera (1917-1918) oraz akta ochotników do Armii Polskiej we Francji. Zbiór liczy 2550 j. a, mierzących ok. 5,5 mb akt, są to oryginały kart powołań, księgi z wykazami ochotników, teczki osobowe ochotników wstępujących do Armii Polskiej we Francji a także księgi rekrutacyjne oraz księgi finansowe. Bogatym i przydatnym  źródłem  do poznania życia wewnętrznego Polonii amerykańskiej są zbiory czasopism, w tym takich tytułów, jak: „Naród Polski” (1917-1959) czy „Ameryka Echo” (1914-1970).

 

The size of the resource (m.b.):

0.0

Number of monographs in the library:

0

Warehouse area (m2):

0.0

Shelves capacity (m.b.):

0.0

Number of continuous publications in the library:

0

Number of places in the scientific studio:

0

The most interesting materials

There are no recommended collections