Choose document type

Select historical period

Try another way

Advanced search Browse collections
Address:

ul.Uniwersytecka 7

Kielce

25-406

Opening hours:

08:30 - 14:30 (monday)

08:30 - 14:30 (tuesday)

08:30 - 14:30 (wednesday)

08:30 - 14:30 (thursday)

08:30 - 14:30 (friday)

Phone number:
413496248
Fax number:
E-mail:
archiwum@ujk.edu.pl
Website:
https://archiwum.ujk.edu.pl/

Archiwum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach powstało w 1975 r.
W latach 1975 - 2001 kustoszem Archiwum była Pani mgr Teresa Koba-Ryszewska.
Obecnie Archiwum jest jednostką ogólnouczelnianą podległą bezpośrednio Prorektorowi ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.

Publikacje dotyczące Archiwum i jego zasobu:

  1. Teresa Koba-Ryszewska, Archiwum Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. Charakterystyka zasobu, w: Problematyka historii szkolnictwa, oświaty i wychowania w badaniach Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, red. J. Krasuski, Zygmunt Ruta, Kielce 1984.

  2. Monika Marcinkowska, Analiza procesu archiwotwórczego na przykładzie akt Działu Nauczania Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, "Archiwista Polski", R.VII, 2001, nr 2.

  3.  Monika Marcinkowska, Od kartoteki powielaczowej do bazy on-line. Katalog prac dyplomowych w Archiwum Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach na przestrzeni 30 lat, w: Archiwa i ich użytkownicy. XV Konferencja Naukowa Sekcji Archiwów Szkół Wyższych, Instytucji Naukowych i Kulturalnych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Katowice 21-23 czerwca 2007, red. A. Krzemińska, Warszawa 2007.

  4.  Monika Marcinkowska, Elektroniczne systemy obsługi procesu dydaktycznego a problemy archiwizacji. Kwestionariusz pytań, w: Dokumentacja nieaktowa w instytucjach nauki i kultury, 25-27 maja 2008 Kielce-Jodłowy Dwór, XVI Konferencja Sekcji Archiwów Szkół Wyższych, Instytucji Naukowych i Kulturalnych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, red. M. Marcinkowska, Kielce 2009.

The size of the resource (m.b.):

0.0

Number of monographs in the library:

0

Warehouse area (m2):

0.0

Shelves capacity (m.b.):

0.0

Number of continuous publications in the library:

0

Number of places in the scientific studio:

0

The most interesting materials