Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
375/1/0 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 1969-2016 201 Unroll
serie odpowiadające strukturze organizacyjnej uczelni: Rektorat (sygn. 99.1-99.10; 126.1-126.14; 218.1-218.5; 345.1-345.7; 346.1-346.11; 910.1-910.63; 993.1-993.3; 1738.1-1738.6; 2055.1-2055.69; 2056.1-2056.17; 2057.1-2057.9; 2059.1-2059.69; 2191.1-2191.51; 2193.1-2193.9; 2292.1-2292.98; 2293.1-2293.54; 2294.1-2294.3; 2308.1-2308.99; 2309.1-2309.99; 2310.1-2310.71;2582.1-2582.3; 2602.01-2602.99; 2603.1-2603.99; 3295.1-3295.29; 3297.01-3297.4; 3316.1-3316.84;3317.1-3317.3 ) - zawiera m.in. protokoły posiedzeń Kolegium Rektorskiego, protokoły posiedzeń Senatu i komisji senackich, protokoły posiedzeń Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, protokoły posiedzeń Rady Wydziału Humanistycznego, protokoły posiedzeń Rady Wydziału Pedagogicznego, protokoły posiedzeń Rady Społecznej i innych ciał kolegialnych, dokumentację przekształceń uczelni i zmian struktury organizacyjnej, wewnętrzne akty normatywne, dokumentację współpracy, w tym naukowej krajowej i zagranicznej, protokoły kontroli zewnętrznej, kroniki, plany pracy i rozwoju uczelni i komórek organizacyjnych oraz sprawozdania z ich wykonania, dokumentację uroczystości akademickich, informacje własne o uczelni, w tym informatory dla kandydatów na studia, materiały organizowanych konferencji, Number of units in the group: 402