Państwowe Gimnazjum Przemysłu Wełnianego Warsztaty Szkolne w Bielsku

Reference code
13/313/0
Border dates
1946-1951
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Państwowe Gimnazjum Przemysłu Wełnianego Warsztaty Szkolne w Bielsku: Z dziejów Technikum Włókienniczego w Bielsku-Białej, protokoły posiedzeń i konferencji pedagogicznych, protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej, ogłoszenia szkolne, sprawozdania z działalności Gimnazjum, z lat 1946-1956, sygn. 1-5

The history of the creator:

Państwowe Gimnazjum Przemysłu Wełnianego Warsztaty Szkolne w Bielsku założono w lipcu 1946 r. z inicjatywy Bielskich Zakładów Przemysłu Lniarskiego "Lenko" na podstawie zarządzenia Departamentu Szkolenia Zawodowego Ministerstwa Przemysłu i Handlu z dnia 12.10.1946 r. Od początku roku szkolnego1946/47 szkoła nosiła nazwę Szkoła Przemysłowa firmy "Lenko" w Bielsku. Od roku szkolnego 1948/49 szkołę przemianowano na Gimnazjum Przemysłowe Państwowych Zakładów Przemysłu Włókienniczego w Bielsku. Od 01.07.1950 r. nazwa szkoły zmieniła się ponownie na Państwowe Gimnazjum Przemysłu Włókienniczego w Bielsku. Do czasu decentralizacji Ministerstwa Przemysłu i Handlu w Warszawie - Dział Szkolenia Zawodowego szkoła podlegała Departamentowi Szkolenia Zawodowego w Warszawie. Od 01.01.1950 r. szkoła podlegała wyłącznie Centralnemu Urzędowi Szkolenia Zawodowego w Warszawie, powstałemu w lipcu 1949 r. oraz jego terenowej Dyrekcji Okręgowej Szkolenia Zawodowego w Katowicach. Od 01.07.1950 r. podlegała Centralnemu Zjednoczeniu Przemysłu Wełnianego w Łodzi. [na podstawie notatki informacyjnej, oprac. Irena Jagoda, Bielsko-Biała, 1967]

Border dates:

1946-1951

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1946-1951.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

5

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Electronic archive inventory draft Tak 5 j.