Miejska Rada Narodowa we Włodawie

Reference code
36/360/0
Border dates
1975-1990
Number of series
0
Number of scans
0
Reference code Name Date from Date to
Reference code Name Border dates Number of scans
36/360/0/-/1 Organizacja Miejskiej Rady Narodowej 1978-1983 0
36/360/0/-/2 Protokoły z sesji Miejskiej Rady Narodowej 1978 0
36/360/0/-/3 Protokoły z sesji Miejskiej Rady Narodowej 1979 0
36/360/0/-/4 Protokoły z sesji Miejskiej Rady Narodowej 1980 0
36/360/0/-/5 Protokoły z sesji Miejskiej Rady Narodowej 1981 0
36/360/0/-/6 Protokoły z sesji Miejskiej Rady Narodowej 1982 0
36/360/0/-/7 Protokoły z sesji Miejskiej Rady Narodowej 1983 0
36/360/0/-/8 Protokoły z sesji Miejskiej Rady Narodowej tom 1 1984 0
36/360/0/-/9 Protokoły z sesji Miejskiej Rady Narodowej tom 2 1984 0
36/360/0/-/10 Protokoły z sesji Miejskiej Rady Narodowej 1985 0
36/360/0/-/11 Protokoły z sesji Miejskiej Rady Narodowej 1986 0
36/360/0/-/12 Protokoły z sesji Miejskiej Rady Narodowej 1987 0
36/360/0/-/13 Protokoły z sesji Miejskiej Rady Narodowej tom 1 1988 0
36/360/0/-/14 Protokoły z sesji Miejskiej Rady Narodowej tom 2 1988 0
36/360/0/-/15 Protokoły z sesji Miejskiej Rady Narodowej 1989 0
36/360/0/-/16 Protokoły z sesji Miejskiej Rady Narodowej 1990 0
36/360/0/-/17 Uchwały Miejskiej Rady Narodowej i ich realizacja 1982-1983 0
36/360/0/-/18 Uchwały Miejskiej Rady Narodowej i ich realizacja 1984-1985 0
36/360/0/-/19 Uchwały Miejskiej Rady Narodowej i ich realizacja 1986-1987 0
36/360/0/-/20 Uchwały Miejskiej Rady Narodowej i ich realizacja 1989-1990 0
36/360/0/-/21 Protokoły z posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1978 0
36/360/0/-/22 Protokoły z posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1979 0
36/360/0/-/23 Protokoły z posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1980 0
36/360/0/-/24 Protokoły z posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1981 0
36/360/0/-/25 Protokoły z posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1982 0
36/360/0/-/26 Protokoły z posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1983 0
36/360/0/-/27 Protokoły z posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1984 0
36/360/0/-/28 Protokoły z posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1985 0
36/360/0/-/29 Protokoły z posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1986 0
36/360/0/-/30 Protokoły z posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1987 0
36/360/0/-/31 Protokoły z posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1988 0
36/360/0/-/32 Protokoły z posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1989 0
36/360/0/-/33 Protokoły z posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1990 0
36/360/0/-/34 Postanowienia Prezydium Miejskiej Rady Narodowej [i ich realizacja] 1982-1984 0
36/360/0/-/35 Postanowienia Prezydium Miejskiej Rady Narodowej i ich realizacja 1985-1988 0
36/360/0/-/36 Postanowienia Prezydium Miejskiej Rady Narodowej i ich realizacja 1989-1990 0
36/360/0/-/37 Protokoły z posiedzeń i kontroli Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia Miejskiej Rady Narodowej 1978-1983 0
36/360/0/-/38 Protokoły z posiedzeń i kontroli Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia Miejskiej Rady Narodowej 1984-1987 0
36/360/0/-/39 Protokoły z posiedzeń i kontroli Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywieniowej Miejskiej Rady Narodowej 1978-1984 0
36/360/0/-/40 Protokoły z posiedzeń i kontroli Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywieniowej Miejskiej Rady Narodowej 1984-1987 0
36/360/0/-/41 Protokoły z posiedzeń i kontroli Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Miejskiej Rady Narodowej 1978-1983 0
36/360/0/-/42 Protokoły z posiedzeń i kontroli Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Miejskiej Rady Narodowej 1984-1986 0
36/360/0/-/43 Protokoły z posiedzeń i kontroli Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Miejskiej Rady Narodowej 1979-1983 0
36/360/0/-/44 Protokoły z posiedzeń i kontroli Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Miejskiej Rady Narodowej 1984-1988 0
36/360/0/-/45 Protokoły z posiedzeń Komisji do spraw Samorządu Miejskiej Rady Narodowej 1984-1987 0
36/360/0/-/46 Protokoły Komisji Miejskiej Rady Narodowej 1988-1990 0
36/360/0/-/47 Protokoły Komisji Miejskiej Rady Narodowej 1988-1989 0
36/360/0/-/48 Opinie i wnioski Komisji Rozwoju Gospodarczego Miejskiej Rady Narodowej 1988-1990 0
36/360/0/-/49 Spotkania posłów i radnych z wyborcami 1983-1984 0
36/360/0/-/50 Ewidencja interpelacji i wniosków radnych Miejskiej Rady Narodowej 1978-1983 0
36/360/0/-/51 Ewidencja interpelacji i wniosków radnych Miejskiej Rady Narodowej 1984-1987 0
36/360/0/-/52 Ewidencja interpelacji i wniosków radnych Miejskiej Rady Narodowej 1988-1990 0
36/360/0/-/53 Ewidencja spotkań posłów i radnych z wyborcami [opinie, wnioski, interwencje] 1985-1988 0
36/360/0/-/54 Samorząd mieszkańców [protokoły z zebrań Obwodowych Komitetów Samorządu Mieszkańców] 1980-1984 0
36/360/0/-/55 Samorząd mieszkańców [wnioski zgłoszone na zebraniach wyborczych do Obwodowych Komitetów Samorządu Mieszkańców] 1984-1988 0
36/360/0/-/56 Sprawozdania z działalności Miejskiej Rady Narodowej 1978-1983 0
36/360/0/-/57 Inspekcja Robotniczo-Chłopska [protokoły z kontroli] 1984 0
36/360/0/-/58 Protokoły z posiedzeń [Miejskiego Komitetu Kontroli Społecznej] 1978-1983 0
36/360/0/-/59 Rejestracja i realizacja wniosków Miejskiego Komitetu Kontroli Społecznej 1978-1983 0
36/360/0/-/60 Komisja Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia Miejskiej Rady Narodowej 1975 0
Showing 1 to 60 of 60 entries.