Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców "Społem" Oddział we Włodawie

Reference code
36/527/0
Border dates
1972-1983
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

The history of the creator:

Border dates:

1972-1983

Classification:

partie polityczne i podległe organizacje, ruchy społeczne

The name of the creator:

Dates:

1972-1983.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

polski

Availability:

Available in full

Total archival units:

5

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.03

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Working list Tak