Państwowy Bank Rolny Oddział w Białymstoku

Reference code
4/383/0
Border dates
[1914] 1925-1939, 1946-1949 [1951]
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Bilans surowy na dzień 1.VII.1939 r., rok 1939, sygn. 1, Dokumentacja kredytowa – kredytu krótkoterminowego udzielanego rolnikom w pow. łomżyńskim i ostrowskim za pośrednictwem kas pożyczkowo-oszczędnościowych, lata 1925 – 1939, sygn. 2-29, Bilanse surowe i netto wraz z załącznikami, lata 1946 – 1950, sygn. 30-38, Akta dot. kredytu długoterminowego udzielonego przed 1939 r. na zakup ziemi z parcelowanych majątków ziemskich, lata 1949 – 1950, sygn. 39, Akta likwidacyjne Kasy Spółdzielczej Przemysłowców Łomżyńskich, lata 1914 – 1950, sygn. 40, Bilanse likwidacji własnej, lata 1950 -1951 sygn. 41.

The history of the creator:

Państwowy Bank Rolny powołano do życia na podstawie dekretu naczelnika państwa z dn. 5 lutego 1919 r. Ustawa z dn. 10 czerwca 1921 r. wprowadziła statut Banku. Ostateczny kształt organizacyjny instytucji nadało Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 14 maja 1924 r. w sprawie zmian w ustawie z dn. 10 czerwca 1921 r. Oddział w Białymstoku powstał z początkiem 1938 r. i objął działalnością ówczesne woj. białostockie. W okresie II wojny światowej działalność Banku uległa zawieszeniu. Po wyzwoleniu przed reaktywowanym Bankiem postawiono zadania w dziedzinie polityki kredytowej takie jak: odbudowa, przebudowa i rozbudowa wsi, wspieranie działalności państwowego i komunalnego przemysłu rolnego, wspieranie działalności większych gospodarstw rolnych, ogrodniczych i hodowlanych, wspieranie działalności specjalnych ośrodków i stacji doświadczalnych roślinnych, nasiennych i hodowlanych. Ponadto Państwowy Bank Rolny, zgodnie z dekretem PKWN z dn. 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej, pośrednio uczestniczył w zarządzaniu Państwowym Funduszem Ziemi. Państwowy Bank Rolny, Oddział w Białymstoku kontynuował działalność do 1949 r. Zgodnie z dekretem z dn. 25 października 1948 r. o reformie bankowej agendy jego przejął nowopowstały Bank Rolny, Oddział Wojewódzki. Likwidacja Oddziału Państwowego Banku rolnego została zakończona z dn. 1 sierpnia 1951 r.

Border dates:

[1914] 1925-1939, 1946-1949 [1951]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1914-1914, 1925-1939, 1946-1949, 1951-1951.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

41

Total archival units developed :

41

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

1.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 41