Urząd Celny w Chełmie

Reference code
36/12/0
Border dates
1945-1954 [1955]
Number of series
4
Number of scans
0

Content:

karta A: działy: Ogólny z lat 1946-1952 (sygn. 1-19); Rejestracyjno-Rewizyjny z lat 1950-1951 (sygn. 20-28); Rachunkowo-Kasowy z lat 1945-1950 (sygn. 29-32); karta B: korespondencja ogólna Urzędu Celnego w Chełmie (Dorohusku) z lat 1949-1955 (9 j.a.)

The history of the creator:

Uruchomienie w 1945 r. Urzędu Celnego w Chełmie związane było z bliskością granicy z ZSRR. Urząd posiadał Oddział w Dorohusku. Likwidacja urzędu nastąpiła 1954 r. Siedziba Urzędu Celnego mieściła się w Chełmie. Status prawny – administracja specjalna, skarbowość. Zajmował się m. in. kontrolą transportu z ZSRR towarów przemysłowych i żywnościowych. Był odpowiedzialny, łącznie z Agencja Celną PKP, za wszelkie braki powstałe w czasie transportu. Od 1951 r. wszelkie czynności związane z odprawą celną, wykonywane dotychczas przez Agencje Celną PKP, przejęła Firma C. Hartwig. Bezpośrednią władzą zwierzchnią UC w Chełmie była Dyrekcja Ceł w Krakowie, która podlegała Departamentowi Ceł przy Ministerstwie Finansów. Urząd Celny w Chełmie posiadał działy: 1). Ogólny; 2). Rejestracyjno-Rewizyjny; 3). Rachunkowo-Kasowy. Jego pracami kierował naczelnik.

Border dates:

1945-1954 [1955]

Classification:

administracja specjalna

The name of the creator:

Dates:

1945-1955.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

polski

Availability:

Available in full

Total archival units:

41

Total archival units developed :

32

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.31

Total current materials developed

0.24

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak 9
Book inventory approved Tak 32