Akta gminy Dubienka

Reference code
36/48/0
Border dates
1928-1954
Number of series
3
Number of scans
0

Content:

działy: Ogólno-Organizacyjny z lat 1928-1929, 1945-1946, 1950-1954 (sygn. 1-8); Finansowo-Budżetowy z lat 1945-1954 (sygn. 9-55); Administracyjny (sprawy poruczone), bez daty (sygn. 56-57)

The history of the creator:

W okresie II Rzeczypospolitej (1918-1939) Dubienka była gminą miejską. W okresie okupacji jako gmina wiejska weszła w skład powiatu hrubieszowskiego, dystrykt Lublin. Z dniem 31 grudnia 1954 r. nastąpiła likwidacja gminnych rad narodowych (gmin), w ich miejsce powołano prezydia gromadzkich rad narodowych. Siedziba gminy znajdowała się w miejscowości Dubienka. Status prawny – administracja ogólna. W 1944 r., na podstawie ustawy z 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych utworzone zostały gminne rady narodowe (art. 2.1.). Spośród członków gminnej rady wybierano zarząd gminy (organ wykonawczy, na czele z wójtem) prezydium gminnej rady narodowej (organ reprezentacyjny gminy i kontrolny). 20 marca 1950 r. weszła ustawa o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. Rady narodowe stały się terenowymi organami władzy państwowej dokładnie określiła działalność rad. Na szczeblu gminnym organem wykonawczym i zarządzającym było prezydium, składające się z przewodniczącego, zastępcy, sekretarza i 2 członków wybieranych przez radę. W 1943 r. w skład gminy wchodziły: Dubienka, Janostrów, Jasienica, Józefów, Kajetanówka, Krynica, Mateuszowo, Nowo-Kajetanówka, Rogatka, Skryhiczyn, Stanisławówka, Starosiele, Tursko, Uhańka.

Border dates:

1928-1954

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1928-1929, 1945-1954.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

57

Total archival units developed :

57

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.5

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak

zespół posiada inwentarz w programie Iza 4.0