Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza "Jutrzenka" w Wapienicy

Reference code
13/181/0
Border dates
1954-1957 [1958, 1960-1961]
Number of series
5
Number of scans
0

Content:

1. Sprawy organizacyjne: organizacja Rolniczej Spółdzielni Wytwórczej "Jutrzenka", krótka historia Spółdzielni, z lat [1953]1954-1960[1961], sygn. 1-7 2. Sprawy finansowo-gospodarcze i inwestycyjne: plany i sprawozdania gospodarcze, finansowe i inwestycyjne, plan agrotechniczny, obliczenia i podział dochodu, subwencje państwowe, księgi ewidencyjne dochodów w naturze i ich podział, księga inwentarza żywego i martwego, z lat 1955-1958, sygn. 8-33 Akta kat. B-50: zestawienia dłużników i wierzycieli, rozliczenia, kosztorys na roboty instalacji wodociągowej, opis techniczny planu stodoły RSW, z lat 1954-1956, poz. 1-4

The history of the creator:

Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza "Jutrzenka" w Wapienicy została założona na zebraniu organizacyjnym w dniu 8.III.1954 r. i zarejestrowana w Sądzie Powiatowym w Cieszynie w dniu 8.VII 1954 r. Na zebraniu organizacyjnym przystąpiło do Spółdzielni 12 członków, którzy podpisali statut. Na zebraniu tym został wybrany Zarząd Spółdzielni. Spółdzielnia "Jutrzenka" od początku swego istnienia do końca wspólnego gospodarowania miała w posiadaniu 57 ha ziem, w tym 37 ha gruntów pochodzących z wkładów członkowskich. Na zebraniu organizacyjnym obrano również kierunek gospodarowania hodowlano-polowy. Założono zespołową hodowlę bydła i trzody chlewnej. Jednakże ze względu na brak odpowiednich warunków i obiektów hodowla nie przynosiła dochodu. Podjęcie decyzji o likwidacji Spółdzielni nastąpiła na dwóch kolejnych zebraniach członków. Wyłoniona na tych zebraniach Komisja, zatwierdzona przez Sąd Powiatowy w Cieszynie, dokonała likwidacji Spółdzielni. Spółdzielnia działała do 10 listopada 1957 r. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Irena Jagoda, Bielsko-Biała, 1973]

Border dates:

1954-1957 [1958, 1960-1961]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1954-1957, 1958-1958, 1960-1961.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

37

Total archival units developed :

33

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

1954 - 1956

Name Inventory tax uwagi
Electronic archive inventory draft Nie 4
Book inventory approved Nie 33

KM 25.10.1979, 0014-11, KAOD 30.10.2018 r.