Przędzalnia Czesankowa "Weldoro" w Bielsku-Białej

Reference code
13/273/0
Border dates
[1946-1950] 1951-1999[1999-2001]
Number of series
10
Number of scans
0

Content:

1. Dokumentacja dotycząca organizacji przedsiębiorstwa. 2. Księgi protokołów z narad i odpraw dyrekcji oraz narad wytwórczych. 3. Plany i sprawozdania z produkcji, analizy działalności przedsiębiorstwa. 4. Plany i sprawozdania finansowe oraz bilanse roczne. 5. Sprawozdania z wynalazczości i postępu technicznego. 6. Dokumentacja technologiczna produkcji przędzy.

The history of the creator:

Przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Przędzalnia Czesankowa im. Hanki Sawickiej w Bielsku-Białej zostało utworzone z dniem 1 stycznia 1951 roku Zarządzeniem Ministra Przemysłu Lekkiego nr 619/org. w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego oraz Zarządzeniem Ministra Ministra Przemysłu Lekkiego znak OR1/G.433/50 z dnia 9.12.1950 r. w sprawie ustalenia struktury organizacyjnej przedsiębiorstw przemysłu lekkiego na rok 1951. Przedsiębiorstwo powstało na bazie dwóch znacjonalizowanych firm: Austriackiej Spółki Akcyjnej Vöslauskiej Fabryki Przędzy Czesankowej Filia w Białej oraz Bracia Münch Przędzalnia Wełny Czesankowej w Białej Krakowskiej. Przedsiębiorstwa te zostały połączone z dniem 1.08.1946 roku, od 1.01.1947 funkcjonowały jako Państwowa Fabryka nr 18 Bielskiego Zjednoczenia Przemysłu Wełnianego. W roku 1948 weszły w skład Państwowych Zakładów Przemysłu Wełnianego nr 7 w Sosnowcu jako ich Oddział w Białej Krakowskiej. Zarządzeniem 12/0/70 Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 21.09.1970 zmieniono nazwę przedsiębiorstwa na Przędzalnia Czesankowa im. Hanki sawickiej WELDORO. Przedsiębiorstwo specjalizowało się w produkcji przędzy czesankowej wełnianej i wełnopodobnej oraz świadczeniem usług w tej dziedzinie. Odbiorcami produkcji były przedsiębiorstwa tkackie przemysłu wełnianego i przedsiębiorstwa dziewiarskie. W lipcu 1999 roku zostrał podpisany Akt Komercjalizacji Przedsiębiorstwa Państwowego w wyniku którego Przędzalnia Czesankowa WELDORO została skomercjalizowana i przekształcona z dniem 1.10.1999 roku w spółke z ograniczoną odpowiedzialnością-jednoosobową spółkę skarbu państwa. Z dniem 8.10.2001 roku większość udziałów spółki przeszła w ręce prywatne. [na podstawie notatki informacyjnej, oprac. Grażyna Sokół-Szołtysek, Bielsko-Biała, 2007]

Border dates:

[1946-1950] 1951-1999[1999-2001]

Classification:

instytucje gospodarcze

The name of the creator:

Dates:

1946-1950, 1951-1999, 1999-2001.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

polski

Availability:

Provided conditionally

Total archival units:

494

Total archival units developed :

494

Total archival units without records:

0

Total current materials

6.5

Total current materials developed

6.5

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Electronic archive inventory draft Nie

KM 14.12.2007, 0010-7