Zakłady Przemysłu Wełnianego im. Józefa Magi "Lantex" w Bielsku-Białej

Reference code
13/286/0
Border dates
1951-1972
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Schematy organizacyjne zakładu, dokumentacja dotycząca reorganizacji, zarządzenia wewnętrzne, pisma okólne, instrukcje i regulaminy, notatki służbowe, protokoły z zebrań załogi i kierownictwa zakładu, wytyczne dla sekcji zakładu, protokoły z kontroli wewnętrznych, zarządzenia pokontrolne, z lat 1951-1972, sygn. 1-14

The history of the creator:

Na podstawie zarządzenia Centralnego Zarządu Przemysłu Wełnianego w Łodzi z dnia 7 listopada 1949 r. znak: EE/532/20:98 i z dnia 6 grudnia 1949 znak:637/ND/49 Państwowe Zakłady Przemysłu Wełnianego nr 14 w Bielsku obejmujące dotychczas 28 zakładów produkcyjnych przechodzą z dniem 1 stycznia 1950 r. w stan likwidacji, a w ich miejsce powstaje 12 nowych samodzielnych przedsiębiorstw. W tej liczbie z zakładów funkcjonujących w obrębie likwidowanej „14-tki” jako Zakład C (dawna Fabryka Sukna Karol Jankowski i Syn) i jako Zakład S (dawna Fabryka Sukna Fryderyk Tyslowitz), powstaje na mocy zarządzenia nr ORL/P/164/50 Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 1.03.1950 roku, przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą: Zakłady Przemysłu Wełnianego im. Józefa Magi Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione z siedzibą w Bielsku. Zarządzeniem nr 576 Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 1 stycznia 1951 r. w sprawie dostosowania organizacji przedsiębiorstwa Zakłady Przemysłu Wełnianego im. Józefa Magi w Bielsku-Białej (z dniem 1.01.1951 r. Bielsko i Biała zostały połączone w jedno miasto pod nazwą Bielsko-Biała) do przepisów dekretu z dnia 26.10.1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych otrzymują akt erekcyjny sankcjonujący ich działalność. W październiku 1963 r. Zakłady Przemysłu Wełnianego im. Mariana Buczka w Bielsku-Białej i Zakłady Przemysłu Wełnianego im. Józefa Magi w Bielsku-Białej zostały połączone na podstawie zarządzenie nr 229/63 Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 3.10.1963 r. w sprawie połączenia przedsiębiorstw Państwowych pod nazwą ZPW im. M. Buczka z ZPW im. J. Magi pod nazwą: Zakłady Przemysłu Wełnianego im. Józefa Magi w Bielsku-Białej. W praktyce po tej komasacji Zakłady im. Mariana Buczka przestały istnieć. Od 1 kwietnia 1969 r., zarządzeniem nr 10/0/69 Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 26.03.1969 r. w sprawie zmiany nazw przedsiębiorstw zgrupowanych w Zjednoczeniu Przemysłu Wełnianego „Południe”, przedsiębiorstwo otrzymuje nazwę: Zakłady Przemysłu Wełnianego im. Józefa Magi „Lantex” w Bielsku-Białej. Z dniem 21 lipca 1976 r. następuje kolejna zmiana nazwy zakładów na: Zakłady Przemysłu Wełnianego im. Józefa Magi „Bielska Dzianina” z siedzibą w Bielsku-Białej, na podstawie Zarządzenie nr 2/0/76 Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 16.01.1976 w sprawie zmiany nazwy i przedmiotu działania ZPW im. J. Magi „Lantex”. Zarządzeniem nr 77/93 Wojewody Bielskiego z dnia 29 lipca1993 r. w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą ZPW "Bielska dzianina" przedsiębiorstwo zostaje postawione w stan likwidacji, a następnie z dniem 3 listopada zostaje ogłoszona jego upadłość. Ostatecznie przedsiębiorstwo zostaje wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego dnia 30 października 2006 roku.

Border dates:

1951-1972

Classification:

The name of the creator:

Zakłady Przemysłu Wełnianego im. Józefa Magi w Bielsku-Białej

Dates:

1951-1972.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

14

Total archival units developed :

14

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak

KM 16.12.2011, 0010-8/11