Izba Przemysłowo - Handlowa w Katowicach Ekspozytura w Bielsku

Reference code
13/299/0
Border dates
1935
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Izba Przemysłowo- Handlowa w Katowicach Ekspozytura w Bielsku: plany przebudowy budynku Izby Przemysłowo-Handlowej w Bielsku, z 1935 r., sygn. 1

The history of the creator:

Podstawę prawną i zakres działania Izby Przemysłowo-Handlowej ustaliło rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z 10.07.1934r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z 30.11.1927 r. o utworzeniu Izb Przemysłowo-Handlowych, wyznaczeniu ich siedzib i okręgów. Ekspozytura w Bielsku powstała w 1935r., w miejsce zlikwidowanej Izby Przemysłowo-Handlowej w Bielsku, powołanej Uchwałą z dnia 08.07.1919 r. przez Radę Narodową Księstwa Cieszyńskiego. Zakres działalności IPH wyznaczał art. 4 zarządzenia Prezydenta RP o izbach przemysłowo-handlowych z dnia 15.07.1927 r. [na podstawie notatki informacyjnej, oprac. Irena Jagoda, Bielsko-Biała, 1967]

Border dates:

1935

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1935-1935.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

1

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Electronic archive inventory draft Tak 1 j.