Szkoła Rolnicza w Zamieściu - powiat chełmski

Reference code
36/207/0
Border dates
1946-1950
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

korespondencja w sprawach organizacyjnych szkoły z lat 1947-1950 (sygn. 1); księga pensji i ordynarji pracowników stałych z lat 1946-1949 (sygn. 2); opis gospodarstwa szkolnego z lat 1948-1950 (sygn. 3); organizacja ośrodka szkolnego z lat 1946-1950 (sygn. 4); sprawy budowlane - budynki ośrodka szkolnego z lat 1947-1950 (sygn. 5); preliminarze budżetowe z lat 1949-1950 (sygn. 6); planowanie gospodarcze z lat 1947-1950 (sygn. 7); sprawozdania gospodarcze z lat 1947-1950 (sygn. 8); rejestr gospodarczy z lat 1947-1949 (sygn. 9); biblioteka szkolna - katalog książek z lat 1948-1950 (sygn. 10)

The history of the creator:

18 czerwca 1945 r. Gminna Szkoła Rolnicza Męska i Żeńska w Zamieściu otrzymała wydzieloną w trybie parcelacji część majątku Zamieście o pow. 20 ha. Wydaje się jednak, że organizacja szkoły nastąpiła później. W październiku 1946 r. spisany został protokół przejęcia ośrodka szkolnego Zamieście, gm. Świerże, powiat chełmski, z przeznaczeniem na Gminną Szkołę Rolniczą Żeńska i Męską dla gminy Świerże. Podobny protokół został spisany jeszcze w dniu 5 lutego 1947 r. Cały czas na terenie Zamieścia w gminie Świerże funkcjonował ośrodek szkolny, natomiast dwuletnia Szkoła Rolnicza w Zamieściu oficjalnie została uruchomiona 7 stycznia 1950 r., jednak decyzja o tym zapadła w sierpniu 1949 r. Wówczas była to Szkoła Przysposobienia Rolniczego w Zamieściu. W 1950 r. otrzymała nazwę Dwuletnia Średnia Szkoła Rolnicza w Zamieściu. Likwidacja nastąpiła w 1950 r. Siedziba szkoły mieściła się w Zamieściu. Status prawny – instytucja nauki i oświaty, szkoła zawodowa. Sieć szkół rolniczych dla powiatu chełmskiego została przewidziana w trakcie przeprowadzania reformy rolnej w 1944 r. Dla tych placówek oświatowych pozostawiono wyłączone od parcelacji grunty podworskie, pomieszczenia oraz inwentarz rolniczy. Na sieć szkół miały się składać gminne szkoły rolnicze, powiatowe szkoły gospodarstwa wiejskiego, gimnazja i licea specjalistyczne, a ponadto szkoły wychowania społecznego i uniwersytety ludowe. Organizacją tych szkół miały się zająć wyłonione przy gminnych i powiatowych radach narodowych komitety szkolne. Powszechna oświata rolnicza realizowała się poprzez trzyletnie szkoły przysposobienia rolniczego, na które były przekształcane ośrodki szkolne. Istniały także dwuletnie szkoły rolnicze, na które z reguły przemianowywano szkoły przysposobienia rolniczego. Ówczesne władze bardzo interesowały się tego typu szkołami wobec czego starano się dbać o to, by stworzyć jak najbardziej dogodne warunki dla rozwoju i funkcjonowania tych placówek oświatowych.

Border dates:

1946-1950

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1946-1950, 1946-1950.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

10

Total archival units developed :

10

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak
Book inventory approved Tak