Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Leśniczówce

Reference code
36/231/0
Border dates
1955-1959
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

protokoły sesji GRN w Leśniczówce z lat 1958-1959 (sygn. 1-2); protokoły posiedzeń Prezydium GRN w Leśniczówce z 1959 r. (sygn. 3); zebrania wiejskie z 1958 r. (sygn. 4); kontrole i inspekcje zewnętrzne z 1959 r. (sygn. 5); budżety gromady na lata 1955-1960 z lat 1955, 1957-1959 (sygn. 6-11)

The history of the creator:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Leśniczówce, powiat chełmski, województwo lubelskie, zostało powołane w 1954 r., uchwałą nr 7 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 października 1954 r. Likwidacja gromady nastąpiła z dniem 1 stycznia 1960 r., na podstawie uchwały nr 10/59 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 28 sierpnia 1959 r. Siedziba gromadzkiej rady narodowej mieściła się w Leśniczówce. Status prawny – administracja ogólna. W myśl Konstytucji PRL rady narodowe były terenowymi organami władzy państwowej w województwach, powiatach, miastach, dzielnicach większych miast i gromadach. Do zadań, wg ustawy, każdej rady narodowej należało dbanie o utrzymanie porządku publicznego, czuwanie nad przestrzeganiem praworządności, ochrona własności społecznej, zabezpieczenie praw obywateli. Jednocześnie każda rada narodowa miała wykorzystać wszelkie zasoby i możliwości terenu w celu polepszenia warunków gospodarczych, zaopatrzenia i usług, rozbudowywać instytucje i urządzenia komunalne, oświatowe, kulturalne i sanitarne.

Border dates:

1955-1959

Classification:

administracja ogólna

The name of the creator:

Dates:

1955-1959.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

polski

Availability:

Available in full

Total archival units:

11

Total archival units developed :

11

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.08

Total current materials developed

0.08

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak