Komitet Odrodzenia Demokracji w Polsce „Solidarność-Niepodległość” w Szwajcarii

Reference code
716/3/13
Border dates
1989-2009
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Dokumenty działalności, druki ulotne, korespondencja.

The history of the creator:

Po zmianach politycznych w Polsce w 1989 r., byli członkowie Delegacji NSZZ „Solidarność” w Szwajcarii powołali do życia nową organizację sensu stricto polityczną: Komitet Odrodzenia Demokracji w Polsce „Solidarność-Niepodległość”. Powstanie Komitetu wynikało z braku akceptacji kierunku zmian politycznych, jakie zaszły w Polsce po 1989 r. Celem jego działalności było uświadomienie Polakom negatywnych skutków polityki tzw. „grubej kreski” oznaczającej m.in. bezkarność byłych włodarzy PRL czy uwłaszczenie peerelowskiej nomenklatury.

Border dates:

1989-2009

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

0

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

wielkość zespołu wynosi 0,30, dawna sygnatura zespołu AHPKODP