Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gozdowie

Reference code
36/376/0
Border dates
1955-1968
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

protokoły sesji GRN i posiedzeń Prezydium GRN w Gozdowie, 1955-1957 (sygn. 1-3); protokoły sesji GRN w Gozdowie, 1958-1968 (sygn. 4-13); komisje GRN w Gozdowie, 1962-1966 (sygn. 14); protokoły posiedzeń Prezydium GRN w Gozdowie, 1958-1968 (sygn. 15-25, 33); zebrania wiejskie gromady Gozdów, 1961-1963, 1965-1966, 1967 (sygn. 26-28); sprawozdania gospodarcze, 1966-1967 (sygn. 29); kontrole i inspekcje zewnętrzne, 1960-1967 (sygn. 30-31); plan gospodarcze gromady na lata 1964-1970, 1964-1965 (sygn. 34-39); budżet gromady i plan funduszu gromadzkiego na 1968 rok, 1968 (sygn. 40)

The history of the creator:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gozdowie, powiat hrubieszowski, województwo lubelskie, zostało powołane w 1954 r., uchwałą nr 8 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 października 1954 r. Likwidacja gromady nastąpiła z dniem 1 stycznia 1969 r., na podstawie uchwały nr XVII/81/68 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 29 czerwca 1968 r. Siedziba gromadzkiej rady narodowej mieściła się w Gozdowie. Status prawny – administracja ogólna. W myśl Konstytucji PRL rady narodowe były terenowymi organami władzy państwowej w województwach, powiatach, miastach, dzielnicach większych miast i gromadach. Do zadań, wg ustawy, każdej rady narodowej należało dbanie o utrzymanie porządku publicznego, czuwanie nad przestrzeganiem praworządności, ochrona własności społecznej, zabezpieczenie praw obywateli. Jednocześnie każda rada narodowa miała wykorzystać wszelkie zasoby i możliwości terenu w celu polepszenia warunków gospodarczych, zaopatrzenia i usług, rozbudowywać instytucje i urządzenia komunalne, oświatowe, kulturalne i sanitarne.

Border dates:

1955-1968

Classification:

administracja ogólna

The name of the creator:

Dates:

1955-1968.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

polski

Availability:

Available in full

Total archival units:

40

Total archival units developed :

40

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.39

Total current materials developed

0.39

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak