Akta komisji wyborczych do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i rad narodowych stopnia wojewódzkiego z terenu województwa chełmskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 23 marca 1980 roku

Reference code
36/509/0
Border dates
1980
Number of series
3
Number of scans
0

Content:

seria wybory posłów do Sejmu PRL – obwodowe komisje wyborcze: protokoły głosowania na posłów w obwodach głosowania gminy Włodawa (sygn. 1) oraz gminy Wyryki (sygn. 2) z 1980 r.; organizacja wyborów - składy obwodowych komisji wyborczych, mężowie zaufania - gmina Ruda Huta z 1980 r. (sygn. 5); seria wybory do Wojewódzkiej Rady Narodowej w Chełmie – obwodowe komisje wyborcze: protokoły głosowania na radnych WRN w Chełmie z obwodach głosowania gminy Włodawa (sygn. 3), oraz gminy Wyryki (sygn. 4) z 1980 r. spis roboczy (przesunięcie z zespołu 36/306 - 60/2008) - 4 j.a.

The history of the creator:

21 marca 1980 r. upływała kadencja Sejmu PRL i rad narodowych stopnia wojewódzkiego. Zgodnie z prawem wyborczym, wybory na następną kadencję powinny się odbyć w ciągu dwóch miesięcy od upływu kadencji. W związku z tym Rada Państwa zarządziła wybory do Sejmu PRL i rad narodowych stopnia wojewódzkiego. Termin ustaliła na 23 marca 1980 r. (Dz. U. PRL z 1980 r., Nr 2, poz. 3). Dla przeprowadzenia wyborów utworzono 22 okręgi wyborcze oraz 171 obwodów głosowania. Siedziby gminnych komisji wyborczych mieściły się na terenie miast i gmin województwa chełmskiego. Status prawny – administracja ogólna, wybory. Rada Państwa ustaliła 72 okręgi wyborcze dla wyborów do Sejmu oraz granice i numery okręgów wyborczych liczbę posłów, jaka miała być wybrana z każdego okręgu, jak również siedziby okręgowych komisji wyborczych. Okręg nr 12 obejmował województwo chełmskie, w którym miało być wybranych 3 posłów.

Border dates:

1980

Classification:

administracja ogólna

The name of the creator:

Dates:

1980-1980.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

polski

Availability:

Available in full

Total archival units:

9

Total archival units developed :

5

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.09

Total current materials developed

0.02

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 5
Working list Tak 4

zespół wydzielony z zespołu nr 36/190 decyzją Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego w Lublinie z dnia 22 marca 2007 r.; w 2014 r. - poprawa ewidencji: w 2008 r. przesunięto 4 j.a., 0,07 mb