Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Czułczycach

Reference code
35/2199/0
Number of series
5
Number of scans
2418

Content:

AKTA CYWILNO-RELIGIJNE księgi pierwopisowe urodzeń (unikaty) z lat 1895 (szczątek księgi), 1902 - 1915, sygn. 35, 43 (2 j.a.); księgi pierwopisowe małżeństw (unikaty) z lat 1880-1888, 1896 - 1909, 1928-1934, sygn. 1, 42, 44, 46 (4 j.a.); księgi pierwopisowe zgonów (unikaty) z lat 1928 -1930, sygn. 45 (1 j.a.); księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty) z lat 1875-1887, 1889-1912, sygn. 2-33, 35 - 41 (39 j.a.), brak aktów małżeństw z 1902 oraz zgonów z 1902 i 1906; alegaty z lat 1885, 1890-1892, 1894-1895, 1906, sygn. 33-34 ( w tym 5 odrębnych j.a.)

The history of the creator:

W związku z ostateczną likwidacją wyznania greckokatolickiego na terenie zaboru rosyjskiego w 1875 r. dotychczasowa parafia greckokatolicka w Czułczycach. (pow. chełmski) została przemianowana na prawosławną a ludność zmuszona do przejścia na prawosławie. Jednocześnie, zgodnie z przepisami obowiązującego od 1 stycznia 1826 r. Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, nowy proboszcz nadal pełnił funkcję urzędnika stanu cywilnego dla ludności należącej do tej parafii. Akty stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw i zgonów) spisywane były w dwóch egzemplarzach. Do sporządzanych metryk dołączano alegaty (m. in. przedkładane do spisywanego aktu małżeństwa odpisy metryk urodzenia, lub akty znania narzeczonych, urzędowe sprostowania i uzupełnienia aktów). Zawierające jeden typ aktów unikaty (księgi pierwopisowe) zapisywano przez kilka lat, aż do zapełnienia księgi. Tożsame z nimi pod względem treści metryk duplikaty (wtóropisy), obejmujące akty urodzeń małżeństw i zgonów, zamykano wraz z końcem roku, sporządzano indeks i wraz z alegatami przekazywano do Sądu Pokoju w Chełmie. Bezpośredni nadzór nad prowadzeniem ksiąg sprawował przełożony okręgu, lub delegowany urzędnik Sądu Pokoju (Dziennik Praw Królestwa Polskiego t.10, s. 41-84). Ponadto zgodnie z wydanymi w 1829 r. przepisami szczegółowymi proboszcz był zobowiązany do prowadzenia obok cywilno-religijnych akt stanu cywilnego (według zasad Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego) cerkiewnych ksiąg metrykalnych, stosownie do przepisów prawa obowiązującego w Cesarstwie Rosyjskim. Akta stanu cywilnego prowadzono w języku rosyjskim. Wprowadzono również datację aktów wg obowiązującego w Cesarstwie Rosyjskim kalendarza juliańskiego (12 a od roku 1900 13 dni różnicy w stosunku do kalendarza gregoriańskiego). Wydany w 1905 roku ukaz tolerancyjny zezwalał byłym unitom oraz ich potomkom na zmianę wyznania na rzymskokatolickie. Wielu z nich skorzystało z tej możliwości, czego efektem był znaczny spadek liczby wiernych w parafiach prawosławnych. Usankcjonowane przez Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego zasady rejestracji aktów stanu cywilnego z niewielkimi modyfikacjami przetrwały na terenie byłego zaboru rosyjskiego do roku 1945. Na podstawie dekretu Rady Ministrów z 25 września 1945 r. z dniem 1 stycznia 1946 r. zlikwidowano wyznaniowe urzędy stanu cywilnego, powołując na ich miejsce w każdej gminie świeckie urzędy państwowe (Dziennik Ustaw, Nr 48, poz. 272-273). Siedziba parafii: Czułczyce, okręg: chełmski, 2. chełmski, 1. chełmski Cerkiew p.w. św. św. Kosmy i Damiana Miejscowości należące do parafii: Czułczyce, Hredków, Poczekajka, Sajczyce, Wólka, Zarzecze Status prawny: urzędy stanu cywilnego i metrykalne - akta metrykalne

Border dates:

1875-1934

Classification:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

The name of the creator:

Dates:

1875-1915, 1928-1934.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

rosyjski, polski

Availability:

Available in full

Total archival files:

50

Total archival files processed:

50

Total archival files without records:

0

Total linear metres

0.54

Total linear metres processed

0.54

Total archival files without records

0.0

Total archival files:

0

Total files:

0

Total size (in MB):

0.0

Total documents

0

Total cases

0

Total classes

0

Total archival files:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak

obecnie gm. Sawin, pow. chełmski; baza PRADZIAD; zespół nie został zmikrofilmowany; zob. również Akta Parafii Prawosławnej w Czułczycach (nr zesp. 2362);