Akta Józefa Skuby Pękosławskiego patrona Trybunału Cywilnego w Siedlcach

Reference code
62/272/0
Border dates
[1604] 1811-1852 [1880]
Number of series
3
Number of scans
0

Content:

Akta osobowe 1811 sygn. 1 ( 1j.a), Akta działalności zawodowej 1822 – 1827, 1837 – 1852 sygn. 2 – 6, 12 ( 6j.a), Varia 1604, 1733, 1797, 1837, 1879 – 1880 sygn 7 - 11 ( 5 j.a)

The history of the creator:

Józef Skuba Pękosławski urodził się w 1785 r., zmarł zaś w 1855 r. w Siedlcach w wieku 70 lat. Wywodził się ze starej i dostojnej rodziny szlacheckiej h. Abdank pochodzącej z woj. Sandomierskiego (wieś gniazdowa Pękosławice). Pierwszą wzmiankę źródłową o Józefie mamy z okresu KW. Wiadomo że do 1810 r. służył w I Pułku Huzarów. W 1811 rozpoczął starania o pracę w strukturach TC w Siedlcach. W 1822 r. jest już wymieniany jako patron sądowy. Nie awansował powyżej tego stanowiska, jednak jako patron zajmował się sprawami sądowymi dużego kalibru. Pękosławski miał syna Stanisława, który również był patronem TC w Siedlcach w 1849 r. został przeniesiony do Warszawy.

Border dates:

[1604] 1811-1852 [1880]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

12

Total archival units developed :

12

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 12 j.a. T. 484
Book inventory approved Tak 12 j.a. T. 484