Siedlecki Gubernialny Urząd do Spraw Podatku Przemysłowego

Reference code
62/319/0
Border dates
1886-1913
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

dzienniki posiedzeń 1886, 1892, 1893, 1895, sygn. 1-4, księgi rejestracyjne postanowień urzędu 1890, 1891, 1892, 1894 sygn. 5-8, Rejestr protokółów dotyczących naruszenia zasad regulaminu sygn, 9, Okólniki, ukazy, korespondencja /dokumenty o charakterze informacyjno-instruktażowym/ 1899-1905 sygn. 10-11, Sprawa o naruszenie regulaminu 1913-1913 sygn. 12

The history of the creator:

Ukaz z 28.03.1867r przekazał centralny zarząd finansów Królestwa ministrowi finansów Cesarstwa do spraw handlu i wytwórczości Departamentu Handlu i Manufaktur Ministerstwa Finansów. Ukaz o podatku i handlu z 8/20.06.1898r wprowadził podatek główny w jednakowej wysokości od wszystkich przemysłowców i kupców należących od tej samej kategorii. Kategorii było 5 w handlu i 8 w przemysle. Podatek ten zreformowano ukazem z 2/25.01. 1906. 27.10.1905r utworzono oddzielne ministerstwo handlu. Oprócz głównego podatku z handlu i przemysłu przeprowadzano również dodatkowe zbiórki w oparciu o oddzielne ukazy. Do zarządzania dodatkowymi zbiórkami, rozdzielania gubernialnych sum powołano urzędy podatkowe gubernialne przy izbach skarbowych, a w każdym powiecie urzędy podatkowe powiatowe pod przewodnictwem inspektorów podatkowych. Gubernialną sumę rozdzielano co roku na powiaty w oparciu o stopień rozwoju w nich handlu i przemysłu i przewidywane zyski z zakładów. Siedleckiemu Gubernialnemu Urządowi do Spraw Podatku Przemysłowego przewodniczył gubernator, w skład wchodzili wicegubernator, Naczelnik Siedleckiej Izby Skarbowej, Naczelnik Urzędu Akcyzowego Warszawskiej i Siedleckiej Guberni, przedstawiciel Siedleckiego Sądu Okręgowego, Siedleckiego Gubernialnego Urzędu ds. Włosciańskich, radca Siedleckiego Gubernialnego Zarządu, Naczelnik 1 Oddziału Siedleckiej Izby Skarbowej, przedstawiciele miejscowych przemysłowców np.. Dzierżawca apteki, właściciel składu kolonialnego (stan z 1902), prokurator Sądu Okręgowego, Gubernialny Inspektor Medycyny (1903), właściciel zakładu stolarskiego w Siedlcach, właściciel majątku ziemskiego w Mordach (1906). Po likwidacji gubernii siedleckiej urząd zaprzestał działalności w połowie 1913r.

Border dates:

1886-1913

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1886-1913.

Former name:

Foreign language name:

Sedleckoe Gubernskoe po Gosudarstvennomu Promyslovomu Nalogu Prisutstvie

Languages:

Availability:

Total archival units:

12

Total archival units developed :

12

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 12 j.a. T.86

Nie brakowano, nie mikrofilmowano. 2007 porawiono błędną datę końcową.