Zakład Sztucznego Unasieniania w Częstochowie

Reference code
8/862/0
Border dates
1958 - 1961
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Materiały archiwalne zawarte w zespole Zakład Sztucznego Unasieniania w Częstochowie stanowią: -Preliminarz budżetowy na 1958 rok -Ankieta i informacja o Zakładzie Unasieniania w Częstochowie dla Ministerstwa Rolnictwa, Produkcji Zwierzęcej w Warszawie za lata 1958-1960 oraz kwartalne sprawozdania z działalności inseminacyjnej -Bilans roczny za 1959 rok -Preliminarz budżetowy na 1960 rok -Bilans roczny za 1960 rok

The history of the creator:

Historia inseminacji na terenie byłego woj. częstochowskiego sięga 1955 roku kiedy to powstały pierwsze punkty unasieniania w oparciu o Państwowe Lecznice dla zwierząt. W 1956 r. zakład w Częstochowie obejmował następujące tereny powiatów: częstochowski, kłobucki, myszkowski, zawierciański, będziński, gliwicki, pszczyński, tyski, Tarnowskie Góry, radomski, wieluński, włoszczowski, lubliniecki, w których funkcjonowało łącznie 49 punktów. W 1958 roku zarządzeniem Ministerstwa Rolnictwa z dnia 8 lutego 1958 roku nr.FB.F-13/4/58 zostały powołane z dniem 1 stycznia 1958 roku Zakłady Sztucznego Unasieniania w Częstochowie i Drogomyślu jako jednostki budżetowe podległe Wojewódzkiemu Zarządowi Rolnictwa przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach. W 1961 roku powstaje Wojewódzki Państwowy Zakład Unasieniania Zwierząt w Częstochowie z podległymi Państwowymi Zakładami Unasieniania Zwierząt w Częstochowie i Drogomyślu

Border dates:

1958 - 1961

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1958-1961.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

5

Total archival units developed :

5

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak 5 j.a.