Starostwo Powiatowe w Mławie

Reference code
76/14/0
Border dates
1945-1950 [1951]
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

organizacja wewnętrzna Starostwa i powiatowych organów samorządowych, zarządzenia własne i okólniki, akta dotyczące podziału administracyjnego powiatu oraz zjazdów i konferencji starostów i wójtów, kontrola zewnętrzna, sprawozdania sytuacyjne do zagadnień politycznych, gospodarczych i akcji przesiedleńczej, sprawy cudzoziemców i mniejszości narodowych, materiały z zakresu strat i zniszczeń wojennych, w tym ankiety z gmin oraz kwestionariusze indywidualne szkód wojennych, sprawy dotyczące zmian terytorialnych powiatu łącznie z charakterystykami gmin, sprawy obywatelstwa i konsularne, protokoły i orzeczenia z rozpraw karno-administracyjnych, rejestry spraw i sprawozdania z tego zakresu, spisy i wykazy zakładów przemysłowych i rzemieślniczych, ewidencja i kontrola przemysłu hotelarskiego i gastronomicznego, dokumentacja zakładów drobnego przemysłu (młyny, olejarnie, mleczarnie, piekarnie), Komisja Notowania Cen - protokoły posiedzeń i sprawozdania, akta zakładów opiekuńczych, adry UNRRA, opieka nad poszkodowanymi podczas wojny i ich rodzianami, z zakresu zdrowia akta szpitali i ośrodków zdrowia, chorób zakaźnych, Powiatowa Komisja Odbudowy - protokoły i sprawozdania.

The history of the creator:

Powołane na podstawie Rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 19.01.1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej (Dz.U.RP. Nr 11,poz.86). Po II WŚ wznowiło swą działalność w styczniu 1945 r. na podstawie dekretu PKWN z dnia 21.08.1944 r. o trybie powoływania władz administracji ogolnej I i II instncji. Pierwszym Starostą Powiatowym w Mławie mianowany został Kazimierz Nowicki. Starosta pełnił również funkcję przewodniczącego Wydziału Powiatowego zgodnie z dekretem PKWN z dnia 23.11.1944r. Zlikwidowane na podstawie ustawy z 20 marca 1950 roku o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz.U.RP. Nr 14, poz.130), w miejsce którego powołano Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Mławie.

Border dates:

1945-1950 [1951]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

463

Total archival units developed :

234

Total archival units without records:

0

Total current materials

4.0

Total current materials developed

2.8

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 234 ja
Working list Tak 229 ja

Na podstawie protokołu skontrum w 2005 r. dopisano 112 ja., 0,55 mb