Dozorstwo Hutnicze w Białogonie

Reference code
21/3/0
Border dates
[1816] 1819-1832 [1833]
Number of series
0
Number of scans
0
Reference code Name Date from Date to
Reference code Name Border dates Number of scans
21/3/0/-/1 Korespondencja Dyrekcji Mennicy Królestwa Polskiego z Dozorstwem Białogońskim o dostawy piasku topielniczego z huty w Niewachlowie do wytopu srebra 1819-1822 0
21/3/0/-/2 Korespondencja - próby srebra produkowanego w Białogonie 1821-1826 0
21/3/0/-/3 Akta dotyczące odciągania srebra od miedzi i ołowiu czyli odsrebrzanie. Eintreinksverzeichen 1821-1822 0
21/3/0/-/4 Korespondencja fabryczna z władzami górniczymi 1820-1833 0
21/3/0/-/5 Korespondencja fabryczna w różnych sprawach [zamówień] 1821-1831 0
21/3/0/-/6 Korespondencja dotycząca zakupu węgla przez Dozorstwo Białogońskie 1822-1828 0
21/3/0/-/7 Korespondencja dotycząca zamówień, wpłat [akta tyczące się rozporządzeń do Kasy Dozorstwa] 1823-1824 0
21/3/0/-/8 Obstalunki dla różnych stron 1825-1827 0
21/3/0/-/9 Akta tyczące się obstalunku w państwo rosyjskie przez JW Pusłowskiego rzeczywistego radcy stanu imperium rosyjskiego 1828-1830 0
21/3/0/-/10 Akta tyczące się dostaw z magazynu Dozorstwa dla składu głównego w Warszawie 1829-1829 0
21/3/0/-/11 Korespondencja dotycząca zamówień dla fabryk sukna w Tomaszowie hr Ostrowskiego 1830-1830 0
21/3/0/-/12 Akta tyczące się obrachowania produkcji blach w walcowni Białogońskiej nadto i podwyższania płacy robotnikom od produkcji blach do podbielania 1830-1830 0
21/3/0/-/13 Akta tyczące się obstalunków przez osoby prywatne w miejscu opłacania takowych 1832-1832 0
21/3/0/-/14 Wykazy należności z tytułu ubezpieczenia ogniowego i korespondencja w tej sprawie 1820-1821 0
21/3/0/-/15 Bau Materialien Rechnung der Białogoner Hutenn Inspektion pro 1819 1819-1820 0
21/3/0/-/16 Uwagi Izby Obrachunkowej nad rachunkami Dozorstwa Białogońskiego 1816-1817 0
21/3/0/-/17 Protokóły odbiorcze nad rachunkami fabryk Dozorstwa. Spostrzeżenia Izby Obrachunkowej 1827-1831 0
21/3/0/-/18 Akta Kasy - przychód rozchód 1820-1833 0
21/3/0/-/19 Wykazy kosztów ogólnych oraz wartości pozostałych materiałów, likwidacja produktów żelaznych fabryk 1823-1832 0
21/3/0/-/20 Ksiega rocznego zestawienia przychodu i rozchodu w Dozorstwie Białogońskim 1826-1826 0
Showing 1 to 20 of 58 entries.