Bank Związku Spółek Zarobkowych S.A. Oddział w Białymstoku

Reference code
4/342/0
Border dates
1945-1949
Number of series
3
Number of scans
0
Reference code Name Date from Date to
Reference code Name Border dates Number of scans
4/342/0/1/1 Statut i regulamin Banku 1945-1945 0
4/342/0/1/2 Organizacja i likwidacja Oddziału w Ełku 1945-1949 0
4/342/0/1/3 Sprawy organizacyjne Oddziału w Białymstoku 1949-1949 0
4/342/0/1/4 Sprawy przejęcia części agend Banku Gospodarstwa Spółdzielczego przez Bank Związku Spółek Zarobkowych S. A 1949-1949 0
4/342/0/1/5 Kontrola Oddziału w Ełku. Protokóły i sprawozdania 1946-1949 0
4/342/0/1/6 Obsada personalna Oddziału w Białymstoku 1949-1949 0
4/342/0/2/7 Miesięczne bilanse brutto i sprawozdania obrotowe oraz roczny bilans netto i sprawozdanie Oddziału w Ełku za 1946 rok 1946-1946 0
4/342/0/2/8 Miesięczne bilanse brutto i sprawozdania obrotowe oraz roczny bilans netto i sprawozdanie Oddziału w Ełku za 1947 rok 1947-1947 0
4/342/0/2/9 Miesięczne bilanse brutto i sprawozdania obrotowe oraz roczny bilans netto i sprawozdanie obrotowe oraz roczny bilans netto i sprawozdanie Oddziału w Ełku za 1948 rok 1948-1948 0
4/342/0/2/10 Roczny plan finansowy oraz miesięczne bilanse brutto Oddziału w Ełku za I-IV 1949 r 1949-1949 0
4/342/0/2/11 Miesięczne sprawozdania obrotowe Oddziału w Białymstoku za IV-XII 1949 r 1949-1949 0
4/342/0/2/12 Sprawozdania opisowe i statystyczne z działalności Oddziału w Białymstoku 1949-1950 0
4/342/0/3/13 Instrukcje, wytyczne i zarządzenia w sprawie polityki kredytowej banku 1945-1948 0
4/342/0/3/14 Imienne wykazy kredytobiorców w Oddziale w Ełku 1946-1949 0
4/342/0/3/15 Udzielanie kredytu dla osadników na terenie Ziem Odzyskanych. Korespondencja, wykazy 1945-1947 0
4/342/0/3/16 Wnioski o kredyt osadniczy dla rzemiosła, drobnego przemysłu i handlu 1946-1946 0
4/342/0/3/17 Zawiadomienia o przyznanym kredycie dla rzemiosła, drobnego przemysłu i handlu 1946-1949 0
4/342/0/3/18 Wnioski o kredyt dla rzemiosła, drobnego przemysłu i handlu 1948-1949 0
4/342/0/3/19 Wnioski i promesy kredytowe Oddziału w Białymstoku 1949-1949 0
4/342/0/3/20 "Handel Towarowy E. Dąbrowski, H. Szadkowski i S-ka" w Białymstoku. Akta kredytowe 1948-1949 0
Showing 1 to 20 of 24 entries.