Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zaściankach powiat Białystok

Reference code
4/380/0
Border dates
1971-1972
Number of series
0
Number of scans
0
Reference code Name Date from Date to