Państwowe Technikum Rolnicze w Okszowie

Reference code
36/502/0
Border dates
[1951-1957] 1958-1978 [1979]
Number of series
14
Number of scans
0
Reference code Name Date from Date to
Reference code Name Border dates Number of scans
36/502/0/1/1 Księga protokołów posiedzeń Rady Pedagogicznej Państwowego Technikum Hodowlanego w Okszowie, Państwowego Technikum Rolniczego w Okszowie 1957-1963 0
36/502/0/1/2 Księga protokołów Rady Pedagogicznej przy Państwowym Technikum Rolniczym w Okszowie 1963-1969 0
36/502/0/1/3 Księga protokołów Rady Pedagogicznej przy Państwowym Technikum Rolniczym w Okszowie 1969-1979 0
36/502/0/2/4 Książka protokołów Komitetu Rodzicielskiego przy Państwowym Technikum Rolniczym w Okszowie 1959-1966 0
36/502/0/2/5 Komitet Rodzicielski przy Państwowym Technikum Rolniczym w Okszowie - plany i sprawozdania finansowe, protokoły zdawczo-odbiorcze dokumentacji, plany pracy 1974-1977 0
36/502/0/3/6 [Związek Nauczycielstwa Polskiego Rada Zakładowa - protokoły posiedzeń oraz wyborów do zarządu, plany pracy, sprawozdania: finansowe, kasowe, z działalności, za lata 1973-1978] 1976-1978 0
36/502/0/4/7 Księga zarządzeń dyrektora Państwowego Technikum Hodowlanego w Okszowie, Państwowego Technikum Rolniczego w Okszowie 1955-1963 0
36/502/0/4/8 [Księga zarządzeń dyrektora Państwowego Technikum Rolniczego w Okszowie] 1963-1969 0
36/502/0/4/9 [Księga zarządzeń dyrektora Państwowego Technikum Rolniczego w Okszowie] 1969-1974 0
36/502/0/5/10 [Organizacja Państwowego Technikum Rolniczego w Okszowie - sprawy organizacyjne, Rada Młodzieży, sprawy dydaktyczne, wykazy nauczycieli] 1966 0
36/502/0/5/11 [Organizacja Państwowego Technikum Rolniczego w Okszowie - Rada Młodzieży, sprawy dydaktyczne, wykazy nauczycieli, wykaz inwentaryzacyjny] 1967-1972 0
36/502/0/5/12 [Organizacja Państwowego Technikum Rolniczego w Okszowie - sprawy pracowników, poboru uczniów do wojska oraz wyposażenia szkoły] 1974 0
36/502/0/5/13 Organizacja Państwowego Technikum Rolniczego w Okszowie za lata szkolne 1974/1975, 1975/1976 [- sprawy uczniów] 1975 0
36/502/0/5/14 [Organizacja Państwowego Technikum Rolniczego w Okszowie - sprawy organizacji szkoły oraz pracy na lata szkolne 1974/1975, 1975/1976, 1976/1977] 1975-1977 0
36/502/0/5/15 Księga wizytacji i inspekcji 1951-1972 0
36/502/0/5/16 [Sezonowa placówka wypoczynku,obóz letni - umowa, budżet] 1978 0
36/502/0/5/17 [Wieloletnie plany gospodarcze oraz zatrudnienia w Państwowym Technikum Rolniczym w Okszowie na lata 1960-1965] 1959 0
36/502/0/6/18 [Preliminarze dochodów i wydatków budżetowych Państwowego Technikum Rolniczego w Okszowie w Okszowie na lata 1958-1960] 1958-1960 0
36/502/0/6/19 Plany dochodów i wydatków budżetowych Państwowego Technikum Rolniczego w Okszowie na lata 1961-1966 1961-1966 0
36/502/0/6/20 Plany dochodów i wydatków budżetowych Państwowego Technikum Rolniczego w Okszowie na 1967 rok 1966-1967 0
Showing 1 to 20 of 318 entries.