Gmina Łobzów

Reference code
29/58/0
Border dates
1640 - 1910
Number of series
0
Number of scans
0
Reference code Name Date from Date to
Reference code Name Border dates Number of scans
29/58/0/-/1 Inwentarz folwarku Łobzów zwany, oddaiąc w possessyą Akademiy krakowskiey spisany 1787 1787 0
29/58/0/-/2 [1) Wypisy z ksiąg grodzkich i miejskich krakowskich, kontrakty kupna-sprzedaży, dzierżaw, testamenty, itp. 2) Akta dzierżawy wsi Łobzów de Staube. 3) Kwity z pogłównego i podymnego 1734-1773] 1640-1817 0
29/58/0/-/3 [Akta dotyczące wsi Łobzów] 1818-1866 0
29/58/0/-/4 [Protokoły posiedzeń Rady Gminnej, t. I] 1867-1905 0
29/58/0/-/5 [Protokoły posiedzeń Rady Gminnej, t. II] 1906-1910 0
29/58/0/-/6 [Akta wyborów do Rady gminnej i Sejmu] 1876-1909 0
29/58/0/-/7 [Dziennik podawczy (fragment)] 1886-1892 0
29/58/0/-/8 [Okólniki Wydziały Rady Powiatowej Krakowskiej] 1885-1910 0
29/58/0/-/9 [Okólniki c. k. Starostwa w Krakowie] 1867-1902 0
29/58/0/-/10 [Okólniki c. k. Starostwa w Krakowie] 1903-1906 0
29/58/0/-/11 [Okólniki c. k. Starostwa w Krakowie] 1907-1910 0
29/58/0/-/12 [Ogłoszenia: 1) C. k. Namiestnictwa. 2) Dyrekcji Skarbu. 3) Ministerstw] 1890-1910 0
29/58/0/-/13 [Akta administracyjne urzędu gminnego] 1870-1910 0
29/58/0/-/14 [Inwentarze gminy 1880-1907. Budżety kasowe 1878-1910. Zamknięcia rachunkowe 1888-1909. Akta kasowe 1867-1909] 1867-1910 0
29/58/0/-/15 [Akta dotyczące majątku gminy] 1867-1909 0
29/58/0/-/16 [Dziennik kasowy] 1908-1910 0
29/58/0/-/17 Rozkład preliminarza szkolnego... 1893 0
29/58/0/-/18 [Akta podatkowe] 1870-1910 0
29/58/0/-/19 [Akta dotyczące nieruchomości] 1867-1910 0
29/58/0/-/20 [1) Akta dotyczące mieszkańców. 2) Akta spraw wojskowych] 1868-1910 0
Showing 1 to 20 of 36 entries.