Akta miasta Paczkowa

Reference code
45/24/0
Border dates
1340-1943
Number of series
10
Number of scans
0
Reference code Name Date from Date to
Reference code Name Border dates Number of scans
45/24/0/1/1 Konrad, biskup wrocławski (Conradus dei gratia Episcopus Wratislawiensis), potwierdza akt darowizny kawałka lasu we wsi Gościce (villam gosticz) na rzecz miasta Paczkowa (Paczkaw) 1420, 4 VI 0
45/24/0/1/2 Konrad, biskup wrocławski (Conrad Bischoff zu Breslaw), potwierdza, że rycerz Bernard Birke, starosta otmuchowski (Strenge Ritter Herr Bernhard Birke unser houptman), kupił od Hansa Runge z kamienicy (Kempnicz) koło Paczkowa oraz panny Jadwigi (Hedwig), córki Bernarda Kazemera, młyn (Moel) w Kamienicy wraz z sąsiadującym zabudowaniami 1425, 31 I 0
45/24/0/1/3 Rudolf biskup wrocławski poświadcza, że Nickil (Mikołaj) Randt (?) von Gostitz (Gościce) zapisał na rzecz altarzysty przy kościele parafialnym w Paczkowie 1471, 2 III 0
45/24/0/1/4 Rudolf biskup wrocławski poświadcza, że przed Maciejem Hofman'em jego sędzią kasztelańskim w Otmuchowie, odstąpił, przekazał i sprzedał dwa wolne łany Mikołaj Randt (?) z Gostitz (Gościce) na rzecz Jakóba Pressen'a (?) von Heinrichswalde 1479, 18 IV 0
45/24/0/1/5 [Skrawek dokumentu, rada miasta Paczkowa wystawia dokument związany rzemiosłem, czynszami] XV-XVI wiek 0
45/24/0/1/6 Jan biskup wrocławski zezwala magistratowi miasta Paczkowa , w celu umocnienia miasta murami, bramami, basztami i wieżami, na korzystanie z kamieniołomu położonego am Questenberge 1514, 21 V 0
45/24/0/1/7 Jakób biskup wrocławski nadaje radzie i gminie miasta Paczkowa majątek kameralny Kemnitz [Kamienica] po spłaceniu sumy zastawniczej w wysokości 300 guldenów węgierskich 1534, 3 IX 0
45/24/0/1/8 Jakób biskup wrocławski, naczelny starosta na Górnym i Dolnym Śląsku legalizuje przedłożony mu przez burmistrza i rajców miasta Paczkowa dokument przez niego samego wystawiony, mocą którego odstępuje on miastu Paczkowowi majątek kameralny Kemnitz [Kamienica] 1534, 3.IX.Neysse 1538, 5 VI 0
45/24/0/1/9 Baltazar biskup wrocławski, sprawujący urząd starosty krajowego poświadcza, przed jego kasztelanem w Otmuchowie, że sprzedał, przekazał i odstąpił Adam Henemann von Kemnitz, zarazem w imieniu Barbary, swej małżonki, 9 pretów [ziemi] zur Kemnitz opodal Paczkowa na rzecz Jakóba Rudolff'a pisarza miejskiego w Paczkowie 1540, 26 VI 0
45/24/0/1/10 Baltazar biskup wrocławski zatwierdza darowiznę biskupa wrocławskiego Konrada na rzecz miasta Paczkowa, polegającą na odstąpieniu obszaru zalesionego [1420, 4.VI.Vratislaviae] opodal wsi Gosticz [Gościce] 1552, 1 XII 0
45/24/0/1/11 Baltazar biskup wrocławski książę pszczyński starosta krajowy na Górnym i Dolnym Śląsku poświadcza, że Bergk Baltzer przekazał, sprzedaż i odstąpił dwa wolne łany położone w Gosticz-Gościce 1555, 18 I 0
45/24/0/1/12 Baltazar biskup wrocławski książę pszczyński, starosta krajowy na Górnym i Dolnym Śląsku zatwierdza dokument wydany przez Konrada wrocławskiego a dot.[dotyczący] "młyna dolnego" w Kamitz [1425, 31.I. Otmachaw] 1557, 19 VII 0
45/24/0/1/13 [Burmistrz i rada kupuje od pani Julianny Stanginn z miasta Paczkowa czwartą część wójtostwa ze wszystkimi gruntami, zabudowaniami, ogrodami za sumę 1500 węgierskich guldenów] 1560, 22 XII 0
45/24/0/1/14 Kasper biskup wrocławski Obrister Hauptmann [naczelny starosta] na Górnym i Dolnym Śląsku zatwierdza kontrakt kupna, mocą którego magistrat Paczkowa nabył od Antoniego Schenck'a kawał lasu 1565, 30 VI 0
45/24/0/1/15 Kasper biskup wrocławski naczelny starosta na Górnym i Dolnym Śląsku zatwierdza układ między Janem hrabią von Rossdrazow [Rozdrazow] auf Nider Pombsdorf [Pomianów Dolny] a burmistrzem i rajcami m. Paczkowa w sprawie tamy wodnej jaką hrabia kazał wznieść opod.[opodal] m-ta [miasta] na rzece Nysie 1566, 21 XII 0
45/24/0/1/16 Marcin biskup wrocławski starosta krajowy na Górnym i Dolnym Śląsku zatw. [zatwierdza] dokument przedłożony mu przez burmistrza i radę m-ta [miasta] Paczkowa, wydany przez Jana księcia na Śląsku i w Ziębicach w spr. [sprawie] zezwolenia na budowę zapory nad rzeką Nysa. 1427 am nechsten Freitag nach Jubilate [15.V] - Münsterberg [Ziębice] 1579, 23 I 0
45/24/0/1/17 Marcin biskup wrocławski starosta naczelny na Górnym i Dolnym Śląsku poświadcza, że opiekunowie Adama Helczela'a zu Kemnitz [Kamienica], Adama Jerzego, Ewy i Urszuli, przekazali i odstąpili prawo do swej ojczyzny 1583, 10 I 0
45/24/0/1/18 Marcin biskup wrocławski starosta naczelny na Górnym i Dolnym Śląsku potwierdza, że Urban Berg von Gostitz sprzedał i odstąpił dwa łany pola magistratowi Paczkowa 1583, 11 VI 0
45/24/0/1/19 Andrzej biskup wrocławski, starosta krajowy na Górnym i Dolnym Śląsku zatwierdza kontrakt kupna majątku i młyna w Kamnitz [Kamienica] 1591, 10 V 0
45/24/0/1/20 Paweł biskup wrocławski zwraca się do Jana Jakuba proboszcza w Paczkowie w sprawie prawowierności niektórych osób w stosunku do religii rzymskiej i katolickiej 1599, 13 XII 0
Showing 1 to 20 of 262 entries.