Starosta Powiatowy w Nowym Sączu

Reference code
31/9/0
Border dates
[1938] 1939 - 1944 [1945]
Number of series
6
Number of scans
0
Reference code Name Date from Date to
Reference code Name Border dates Number of scans
31/9/0/-/77 Umowy notarialne z Nowego Sącza dotyczące zmian własności nieruchomości 1941-1944 0
31/9/0/-/80 Zatwierdzenie umów notarialnych 1942-1943 0
31/9/0/1/1 Wykazy wydanych wniosków dla osób pochodzenia niemieckiego i wykazy osób pochodzenia niemieckiego "Deutschstammigen" w obrębie gminy Krynica Wieś i miasta Muszyny 1943 0
31/9/0/1/2 Wnioski o wydanie legitymacji dla osób pochodzenia niemieckiego "Deutschsammige" z Krynicy Zdroju. 1943 0
31/9/0/1/3 Wnioski o wydanie legitymacji dla osób pochodzenia niemieckiego "Deutschsammige" z terenu gminy Krynica - Wieś 1943 0
31/9/0/1/4 Wnioski o wydanie legitymacji dla osób pochodzenia niemieckiego "Deutschsammige" z miasta Muszyny 1943 0
31/9/0/1/5 Wnioski o wydanie legitymacji dla osób pochodzenia niemieckiego "Deutschstammige" z terenu gminy Muszyna, zwrócone z odpowiedzią odmowną 1943 0
31/9/0/1/6 Wnioski o wydanie legitymacji dla osób pochodzenia niemieckiego "Deutschstammige" z terenu gminy Tylicz 1943 0
31/9/0/1/7 "Agronom Powiatowy - Kruslandwirt". Korespondencja w sprawach rolnych np. wypożyczenie koni i zaprzęgów, wyrządzanie szkód przez dzikie zwierzęta 1939-1942 0
31/9/0/1/9 "Agronom Powiatowy - Kruslandwirt". Korespondencja ze spółdzielniami, instytucjami gospodarczymi i przedsiębiorstwami w sprawach rolnych np. zaopatrzenia w nawozy sztuczne 1940-1942 0
31/9/0/2/8 Korespondencja w sprawach rolnych - obowiązkowe dostawy, sprawy produkcji rolnej, przydział nawozów sztucznych. 1942 0
31/9/0/2/10 Akta parcelacji gruntów greckokatolickiego probostwa przy komasacji wsi Bogusza i akta scaleniowe wsi Królowa Ruska [1938] 1939-1944 0
31/9/0/2/11 "Bearbeitungsbogen fur Kreischauptmann". Zatwierdzenie umów notarialnych w sprawach zmiany własności ze Starego Sącza i Grybowa przez Starostę 1941-1943 0
31/9/0/2/12 "Bearbeitungsbogen fur Krautshauptmann". Zatwierdzenie umów notarialnych w sprawach własności z Nowego Sącza, Grybowa i Starego Sącza przez Starostę 1941-1944 0
31/9/0/2/13 "Bearbeitungsbogen fur Kreishauptmann". Zatwierdzenie przez Starostę umów notarialnych z Nowego Sącza, Grybowa i Starego Sącza dotyczących zmian własności nieruchomości 1941-1942 0
31/9/0/2/14 "Bearbeitungsbogen fur den Kreishauptmann" Zatwierdzenie umów notarialnych w sprawie zmiany własności ze Starego Sącza i Nowego Sącza przez Starostę 1942-1943 0
31/9/0/2/16 Korespondencja w sprawach budowlanych zezwoleń na budowę dla gminy Łącko, Łukowica, Mszana Dolna 1941-1943 0
31/9/0/3/15 Korespondencja ogólna w sprawach budowlanych, plany, zezwolenia na budowę, materiały budowlane m.in. Krynica, Marcinkowice, Tylicz, Kobyle Gródek 1942-1944 0
31/9/0/3/17 Korespondencja w sprawach budowlanych i zezwolenia na budowę dla gminy Nawojowa 1941-1944 0
31/9/0/3/18 Korespondencja w sprawach budowlanych i zezwolenia na budowę dla gminy Niedźwiedź 1942-1943 0
Showing 1 to 20 of 83 entries.