Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Łoździejach

Reference code
63/160/0
Number of series
2
Number of scans
14886