Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Młogoszynie

Reference code
51/128/0
Border dates
1955-1972
Number of series
8
Number of scans
0