Towarzystwo Upiększania Miasta Świętochłowic w Świętochłowicach

Reference code
12/638/0
Border dates
1964-1993 [1994]
Number of series
3
Number of scans
0