Sąd Obwodowy w Międzyrzeczu

Reference code
66/247/0
Number of series
125
Number of scans
1350
Number Name Border dates Number of scans
1 Akta ogólne 0
1.1 Akta dotyczące organizacji urzędu 1805 - 1945 0
1.2 Akta dotyczące organizacji hipoteki 1798 - 1913 0
2 Akta karne 0
2.1 Akta karne z oskarżenia publicznego 1923 - 1944 0
2.2 Akta karne z oskarżenia prywatnego 1931 - 1943 0
3 Rejestry do spraw procesów cywilnych 1900 - 1922 0
4 Procesy cywilne 1904 - 1941 0
5 Akta zbiorcze do spraw procesów cywilnych i karnych 0
5.1 Akta zbiorcze do spraw procesów cywilnych 1907 - 1944 0
5.2 Akta zbiorcze do spraw karnych 1930 - 1943 0
6 Rejestry do spraw testamentowych 1917 - 1942 0
7 Akta testamentowe 1795 - 1945 38
8 Akta spadkowe 1826 - 1944 0
9 Akta kurateli sądowej 1859 - 1944 0
10 Akta opieki sądowej 1889 - 1944 0
11 Akta wychowania w zakładach opieki społecznej 1908 - 1944 0
12 Opieka nad dzieckiem 1924 - 1940 0
13 Prawny przedstawiciel dziecka 1899 - 1942 0
14 Ogłoszenia sądowe 1855 - 1893 0
15 Akta zbiorcze do spraw towarzystw z ograniczoną (nieograniczoną) odpowiedzialnością 1877 - 1967 0
16 Akta zbiorcze do spraw spółek handlowych 0
16.1 Firmy i spółki handlowe 1878 - 1942 0
16.2 Spółki komandytowe i akcyjne 1900 - 1939 0
18 Akta gruntowe 0
18.1 Altenhof Gutsbezirk (Stary Dwór, Starydwór-majątek ziemski) 1900 - 1929 0
18.2 Altenhof (Stary Dwór, Starydwór) Altenhof (Stary Dwór, Starydwór) 1827 - 1944 0
18.3 Bauchwitz Rittergutsbezirk (Bukowiec, majątek ziemski) 1818 - 1932 0
18.4 Bauchwitz (Bukowiec) 1829 - 1944 0
18.5 Betsche (Pszczew, Pczewo) 1772 - 1956 0
18.6 Brätz (Brójce, Brodziec) 1803 - 1944 0
18.7 Bobelwitz Rittergutsbezirk (Bobowicko, Bobelwicko, Bobolewicko, Bobłowicko-majątek ziemski) 1835 - 1944 0
18.8 Bobelwitz (Bobowicko, Bobelwicko, Bobolewicko, Bobłowicko) 1830 - 1944 0
18.9 Dürlettel (Lutol Suchy, Suchy Lutolek, Lutola, Suchylutot, Lutolek Suchy, Suche Lutole) 1820 - 1945 0
18.10 Georgsdorf (Święty Wojciech, Wojciechowo) 1823 - 1945 0
18.11 Grunzig Gutsbezirk (Goruńsko, majątek ziemski) Grunzig Gutsbezirk (Goruńsko, majątek ziemski) 1818 - 1936 0
18.12 Grunzig (Goruńsko) 1832 - 1943 0
18.13 Hochwalde (Wysoka) 1827 - 1945 0
18.14 Janau (Janowo) 1826 - 1942 0
18.15 Kainscht (Kęszyca) 1826 - 1944 0
18.16 Kainscht-Braunkohlenbergwerk (Kęszyca- kopalnie węgla brunatnego) 1858 - 1925 0
18.17 Kalau ( Kaława ) 1827 - 1944 0
18.18 Kulkau ( Kuligowo) 1819 - 1942 0
18.19 Kurzig (Kursko) 1822 - 1941 0
18.20 Kurzig Gutsbezirk (Kursko -majątek ziemski) 1819 - 1939 0
18.21 Kutschkau (Chociszewo, Chodziszewo, Chociszew) 1828 - 1944 0
18.22 Kutschkau Gutsbezirk (Chociszewo, Chodziszewo, Chociszew- majątek ziemski) 1838 - 1933 0
18.23 Lagowitz Rittergut (Łagowiec, Łagowice-majątek ziemski) 1822 - 1937 0
18.24 Lagowitz (Łagowiec, Łagowice) 1827 - 1944 0
18.25 Lagowitz Berwerk (Łagowiec, Łagowice-kopalnie węgla brunatnego) 1863 - 1921 0
18.26 Meseritz (Międzyrzecz) 1777 - 1945 0
18.27 Meseritz Schloss (Międzyrzecz Zamek) 1838 - 1944 0
18.28 Nipter (Nietoperek) 1827 - 1944 0
18.29 Nipter Bergwerk ( Nietoperek-kopalnie węgla brunatnego) 1867 - 1921 0
18.30 Ober Görzig ,Obergörtzig, Obergörzig, Obergoertzig, Obergoerzig (Gorzyca) 1827 - 1940 0
18.31 Ober Görzig ,Obergörtzig, Obergörzig, Obergoertzig, Obergoerzig Rittergut (Gorzyca-majątek ziemski) 1819 - 1945 0
18.32 Pannwitz, Pannwitz, Mittelvorwerk (Panowice, Średni Folwark) 1926 - 1942 0
18.33 Pannwitz, Pannwitz, Mittelvorwerk Gutsbezirk (Panowice- majątek ziemski) 1910 - 1926 0
18.34 Pannwitz , Pannwitz, Mittelvorwerk Braunkohlenbergwerk ( Panowice-kopalnie węgla brunatnego) 1872 - 1921 0
18.35 Paradies (Gościkowo) 1827 - 1942 0
18.36 Paradies Gutsbezirk ( Gościkowo- majątek ziemski) 1906 - 1928 0
18.37 Pieske (Pieski) 1827 - 1945 0
18.38 Pieske Rittergut ( Pieski- majątek ziemski) 1839 - 1929 0
18.39 Politzg ( Policko ) 1817 - 1944 0
18.40 Politzig Rittergut ( Policko- majątek ziemski ) 1834 - 1933 0
18.41 Reinzig, Reinsker, Reinziger Hauland, Reinzig Hauland (Rańsko, Roińskie Holendry) 1820 - 1945 0
18.42 Samst ( Ziemsko, Zamostowo, Zamsko ) 1840 - 1880 0
18.43 Samst Gutsbezirk ( Ziemsko, Zamostowo, Zamsko- majątek ziemski ) 1823 - 1928 0
18.44 Scharzig (Szarcz, Sarcz, Szorcz, Sorcz, Sardz ) 1826 - 1950 0
18.45 Schönfelde, Stalun ( Stołuń ) 1827 - 1944 0
18.46 Schierzig (Siercz) 1801 - 1945 0
18.47 Schierzig Rittergut ( Siercz- majątek ziemski) 1823 - 1939 0
18.48 Schindelmühl (Szumiąca, Dranica, Szyndelmłyn, Szkudłowo ) 1828 - 1944 0
18.49 Seemühle ( Jeziernik, Młynek zajeziorny, Zajezierny Młyn) 1827 - 1851 0
18.50 Solben ( Żółwin) 1805 - 1976 0
18.51 Betsche -Schkoss (Pszczew, Pczewo-zamek) 1839 - 1892 0
18.52 Weissensand ( Bieleń, Biały Piasek, Piaski ) 1828 - 1860 0
18.53 Weissensee (Chycina, Chyciny ) 1827 - 1934 0
18.54 Weissensee Rittergut ( Chycina, Chyciny- majątek ziemski) 1793 - 1914 0
18.55 Wischen (Wyszanowo) 1830 - 1944 0
18.56 Wilhelmstal, Zielomischel ( Zielomyśl) 1826 - 1944 0
18.57 Wilhelmsthal, Zielomischel-Gutsbezirk ( Zielomyśl -majątek ziemski) 1827 - 1914 0
18.58 Winnitze, Winnice ( Winnica) 1827 - 1937 0
18.59 Kopalnie węgla brunatnego 1871 - 1921 0
18.131 Hohenbirken, Sorge (Kwiecie, Folwark Kwiecie, Wysoka Brzoza) 1831 - 1876 0
18.181 Kupfermühle, Deutschmühle (Kuźnik, Kopernik, Kuperny Młyn, Miedziany Młyn) 1836 - 1869 0
19 Księgi gruntowe 0
19.1 Altenhof ( Stary Dwór, Starydwór ) 1913 - 1945 0
19.2 Bauchwitz ( Bukowiec ) 1921 - 1945 0
19.3 Bauchwitz- Gutsbezirk ( Bukowiec-majątek ziemski ) 1907 - 1941 0
19.4 Betsche ( Pszczew, Pczewo ) 1860 - 1997 0
19.5 Bobelwitz ( Bobowicko, Bobelwicko, Bobolewicko, Bobłowicko ) 1918 - 1944 0
19.6 Brätz ( Brójce, Brodziec ) 1902 - 1948 0
19.7 Dürlettel ( Lutol Suchy, Suchy Lutolek, Lutola, Suchylutot, Lutołek Suchy, Suche Lutole ) 1838 - 1945 0
19.8 Georgsdorf ( Święty Wojciech, Wojciechowo ) 1833 - 1945 0
19.9 Grunzig ( Goruńsko ) 1891 - 1945 0
19.10 Hochwalde ( Wysoka ) 1910 - 1945 0
19.11 Janau ( Janowo ) 1940 - 1943 0
19.12 Kainscht ( Kęszyca ) 1931 - 1945 0
19.13 Kalau ( Kaława ) 1903 - 1945 0
19.14 Kulkau ( Kuligowo ) 1900 - 1963 0
19.15 Kupfermühle, Deutschmühle ( Kuźnik, Kopernik, Koperny Młyn, Miedziany Młyn ) 1928 - 1945 0
19.16 Kurzig ( Kursko ) 1897 - 1945 0
19.17 Kutschkau ( Chociszewo, Chodziszewo, Chociszew ) 1898 - 1945 0
19.18 Lagowitz ( Łagowiec, Łagowice ) 1887 - 1945 0
19.19 Meseritz ( Międzyrzecz) 1840 - 1969 0
19.20 Nipter ( Nietoperek ) 1905 - 1945 0
19.21 Ober Görzig, Obergörzig , Obergoerzig, Obergoertzig( Gorzyca ) 1883 - 1945 0
19.22 Panwitz, Pannwitz, Mittelvorwerk ( Panowice, Średni Folwark ) 1888 - 1945 0
19.23 Paradies ( Gościkowo ) 1907 - 1948 0
19.24 Pieske ( Pieski ) 1901 - 1945 0
19.25 Politzig ( Policko ) 1874 - 1945 0
19.26 Scharzig ( Szarcz, Sarcz, Szorcz, Sorcz, Sardz ) 1913 - 1986 0
19.27 Schierzig ( Siercz ) 1911 - 1945 0
19.28 Schindelmühl ( Szumiąca, Dranica, Szyndelmłyn, Szkudłowo ) 1937 - 1945 0
19.29 Schönfelde, Stalun ( Stołuń ) 1938 - 1996 0
19.30 Solben ( Żółwin ) 1932 - 1945 0
19.31 Weissensee ( Chycina, Chyciny ) 1883 - 1945 0
19.32 Wilhelmstal, Zielomischel ( Zielomyśl ) 1914 - 1964 0
19.33 Wischen ( Wyszanowo ) 1902 - 1945 0
19.34 Bergwerke ( Kopalnie węgla brunatnego ) 1908 - 1921 0
21 Duplikaty ksiąg metrykalnych 1312
21.1 Gmina żydowska w Brójcach 1817 - 1847 305
21.2 Gmina żydowska w Międzyrzeczu 1817 - 1846 663
21.3 Gmina żydowska w Zbąszyniu (Bentschen) Pszczewie, ( Betsche ), Trzcielu ( Tirschtiegel, Alt Tirschtiegel), Brójcach ( Braetz) 1847 - 1939 344