Gminna Rada Narodowa w Zdzieszowicach

Reference code
45/222/0
Border dates
1945-1954
Number of series
31
Number of scans
0
Number Name Border dates Number of scans
1 Dział ogólno-organizacyjny 0
1.1 Protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej 1950 - 1954 0
1.2 Protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej 1946 - 1951 0
1.3 Protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1947 - 1954 0
1.4 Uchwały 1947 - 1951 0
1.5 Działalność komisji radzieckich 1948 - 1954 0
1.6 Organizacja samorządu gminnego 1949 - 1949 0
1.7 Sprawy osobowe członków zarządu gminy i pracowników gminnych 1945 - 1948 0
1.8 Kontrola wewnętrzna i władz nadzorczych 1950 - 1950 0
1.9 Majątek gminy 1947 - 1952 0
1.10 Sprawozdania ogólne 1945 - 1947 0
2 Dział finansowo-budżetowy 0
2.1 Budżety i sprawozdania rachunkowe z wykonania budżetów 1945 - 1952 0
2.2 Preliminarze budżetowe 1951 - 1954 0
2.3 Bilanse 1950 - 1952 0
2.4 Księgi biercze podatku gruntowego 1945 - 1954 0
2.5 Rejestry i księgi wymiaru podatku gruntowego 1945 - 1954 0
2.6 Rejestry gospodarstw rolnych i wymiaru podatku gruntowego 1950 - 1950 0
2.7 Rejestry przypisów, odpisów i zestawienie wyników podatku gruntowego 1947 - 1954 0
2.8 Wykazy wkładów oszczędnościowych 1948 - 1951 0
2.9 Księgi biercze podatku od nieruchomości 1945 - 1954 0
2.10 Rejestry i księgi wymiaru podatku od nieruchomości 1946 - 1951 0
2.11 Świadczenia ludności na cele publiczne 1945 - 1954 0
3 Dział gospodarki gminnej 0
3.3 Wykazy i rejestry 1949 - 1952 0
3.4 Kataster gruntowy 1947 - 1949 0
4 Dział administracji społecznej 0
4.1 Walka z analfabetyzmem 1949 - 1951 0
4.2 Sprawy oświaty pozaszkolnej 1951 - 1952 0
5 Dział administracyjny 0
5.1 Sprawy wyznaniowe i akta stanu cywilnego 1951 - 1951 0