Starostwo Powiatowe w Opolu

Reference code
45/2/0
Border dates
[1735, 1742] 1743-1945
Number of series
132
Number of scans
0
Number Name Border dates Number of scans
1 Funkcjonowanie urzędu 0
1.1 Kancelaria i registratura 1747 - 1937 0
1.2 Kompetencje landrata 1742 - 1936 0
2 Władza zwierzchnia 0
2.1 Monarcha i głowa państwa 1797 - 1934 0
2.2 Administracja ogólna 1769 - 1944 0
2.3 Ustawy, dzienniki urzędowe 1819 - 1936 0
2.4 Poselstwa dyplomatyczne, umowy zagraniczne 1821 - 1944 0
3 Zarządzanie powiatem 0
3.1 Akta ogólne 1829 - 1944 0
3.2 Urzędnicy i deputowani 1816 - 1935 0
3.3 Miasta 1814 - 1932 0
3.4 Organizacja gmin wiejskich 1773 - 1934 0
3.5 Uwłaszczenie i regulacja, podziały gruntów na terenach wiejskich 1800 - 1908 0
3.6 Komunalizacja parcel 1859 - 1893 0
3.7 Sprawy dworskie 1751 - 1932 0
3.8 Sprawy graniczne 1735 - 1877 0
3.9 Bractwa strzeleckie 1823 - 1935 0
4 Wybory i referenda 0
4.1 Parlament Rzeszy, sejm prowincjonalny 1848 - 1937 0
4.2 Wybory prezydenckie 1925 - 1937 0
4.3 Wybory lokalne 1919 - 1922 0
4.4 Inicjatywa ustawodawcza 1923 - 1932 0
5 Finanse i podatki 0
5.1 Akta ogólne 1744 - 1937 0
5.2 Podatki komunalne 1771 - 1918 0
5.3 Renty gruntowe 1826 - 1930 0
5.4 Powiatowa kasa podatkowa 1821 - 1936 0
5.5 Sprawy monetarne i walutowe 1821 - 1933 0
5.6 Loterie 1825 - 1936 0
5.7 Projekty budżetów gmin 1929 - 1943 0
6 Plebiscyt i jego następstwa 1919 - 1935 0
7 Sprawy polskie 1892 - 1940 0
8 Umacnianie niemczyzny 1903 - 1940 0
9 Ruchy i partie polityczne 0
9.1 Socjaldemokracja 1860 - 1917 0
9.2 Komunizm 1918 - 1940 0
9.3 Narodowy socjalizm 1926 - 1932 0
10 Dozór polityczny 1908 - 1941 0
11 Policja - nadzór 1823 - 1936 0
11.1 Akta ogólne 1742 - 1941 0
11.2 Policja drogowa i transport 1809 - 1937 0
11.3 Policja gminna 1820 - 1937 0
11.4 Monopol alkoholowy 1774 - 1935 0
11.5 Nadzór budowlany 1817 - 1936 0
11.6 Nadzór dróg wodnych 1816 - 1935 0
11.7 Nadzór kominiarski 1821 - 1937 0
11.8 Nadzór ochrony przeciwpożarowej 1742 - 1937 0
11.9 Nadzór osadnictwa 1901 - 1935 0
11.10 Nadzór rzemiosła 1818 - 1937 0
11.11 Nadzór przemysłu 1825 - 1938 0
11.12 Nadzór handlu 1827 - 1936 0
11.13 Nadzór techniczny 1908 - 1933 0
11.14 Nadzór obyczajowy 1818 - 1936 0
11.15 Nadzór pocztowy 0
11.16 Nadzór prasowy 1824 - 1941 0
11.17 Nadzór weterynaryjny 1770 - 1938 0
11.18 Więziennictwo i resocjalizacja 1755 - 1937 0
11.19 Żandarmeria 1821 - 1937 0
12 Wymiar sprawiedliwości 1821 - 1937 0
13 Militaria 1742 - 1938 0
14 Wojna 1914 - 1918 1911 - 1936 0
15 Polityka pracy i zatrudnienia 0
15.1 Akta ogólne 1845 - 1937 0
15.2 Ubezpieczenia 1900 - 1938 0
15.3 Robotnicy przymusowi 1921 - 1943 0
16 Polityka socjalna 1775 - 1939 0
17 Ubezpieczenia i kasy chorych 1837 - 1938 0
18 Sprawy wyznaniowe 0
18.1 Akta ogólne 1748 - 1940 0
18.2 Wyznanie katolickie 1812 - 1938 0
18.3 Wyznanie ewangelickie 1811 - 1925 0
18.4 Wyznanie mojżeszowe 1812 - 1937 0
19 Szkolnictwo 0
19.1 Akta ogólne 1765 - 1943 0
19.2 Poszczególne szkoły 1858 - 1942 0
19.3 Sprawy finansowe 1825 - 1940 0
19.4 Uposażenie emerytalne 1909 - 1921 0
19.5 Pomoc socjalna 1826 - 1930 0
19.6 Współpraca z rodzicami 1905 - 1936 0
20 Służba zdrowia 0
20.1 Akta ogólne 1822 - 1937 0
20.2 Urządnicy, personel medyczny 1823 - 1935 0
20.3 Apteki, aptekarze 1823 - 1937 0
20.4 Choroby 1904 - 1935 0
20.5 Sanatoria, zakłady wychowawcze 1818 - 1937 0
20.6 Szpitalnictwo 1803 - 1939 0
20.7 Lekarz powiatowy 1901 - 1935 0
20.8 Położnictwo 1888 - 1918 0
20.9 Epidemie, szczepienia 1820 - 1937 0
21 Polityka rolna 0
21.1 Akta ogólne 1751 - 1936 0
21.2 Uprawa roli 1756 - 1937 0
21.3 Hodowla zwierząt i pszczół 1817 - 1936 0
21.4 Ogrodnictwo i sadownictwo 1875 - 1938 0
21.5 Młyny 1764 - 1917 0
21.6 Wiatraki 1844 - 1855 0
21.7 Gospodarka leśna 1794 - 1937 0
21.8 "Pomoc wschodnia" 1930 - 1937 0
22 Gospodarka wodna 0
22.1 Akta ogólne 1811 - 1935 0
22.2 Regulacja cieków wodnych 1794 - 1924 0
22.3 Powodzie 1903 - 1920 0
22.4 Zaopatrzenie w wodę 1822 - 1931 0
22.5 Rybołówstwo 1864 - 1912 0
23 Ewidencja i migracja ludności. 0
23.1 Akta ogólne 1819 - 1945 0
23.2 Spisy ludności 1886 - 1936 0
23.3 Emigracja 1874 - 1937 0
23.4 Obcokrajowcy 1842 - 1942 0
23.5 Legalizacja pobytu - akta zbiorowe 1784 - 1943 0
23.6 Legalizacja pobytu - akta osobowe 1919 - 1943 0
23.7 Dzienniki paszportów 1836 - 1928 0
23.8 Sprawy paszportowe 1905 - 1942 0
23.9 Zmiana nazwisk, obywatelstwo i kwestionariusze do niemieckiej listy narodowościowej 1939 - 1942 0
24 Kultura 0
24.1 Akta ogólne 1916 - 1929 0
24.2 Muzea i biblioteki 1872 - 1934 0
24.3 Teatry 1845 - 1938 0
24.4 Zabytki 1827 - 1939 0
24.5 Zgromadzenia 1845 - 1938 0
24.6 Jubileusze 1860 - 1938 0
24.7 Odznaczenia 1810 - 1937 0
25 Topografia 0
25.1 Akta ogólne 1877 - 1940 0
25.2 Mapy powiatu, wykazy miejscowości 1817 - 1924 0
25.3 Pomiary 1853 - 1937 0
26 Statystyka i sprawozdawczość 1799 - 1942 0
26.1 Akta ogólne 0
26.2 Sprawozdania prasowe 0
26.3 Statystyka rolna 0
50 Dopływ 0