Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Żeliszewie powiat Siedlce

Reference code
62/244/0
Border dates
1826-1917 [1929]
Number of series
3
Number of scans
3092