Akta miasta Świerzawy

Reference code
85/6/0
Border dates
[1316] 1455 - 1945
Number of series
50
Number of scans
0
Number Name Border dates Number of scans
1 Sprawy ogólne, sprawozdawczość, statystyka 1610 - 1932 0
2 Przywileje 1348 - 1842 0
3 Przyjmowanie do prawa miejskiego nowych mieszczan i ich obowiązki 1726 - 1885 0
4 Sprawy kolonizacji i zaludnienia miasta 1742 - 1885 0
5 Sprawy organizacyjne magistratu, sprawy rady i kamery miejskiej 1693 - 1888 0
6 Sprawy urzędników miejskich 1741 - 1885 0
7 Sprawy kamery i kasy miejskiej 1701 - 1889 0
8 Sprawy długów miejskich 1742 - 1884 0
9 Administracja, dzierżawa i sprzedaż działek miejskich wraz z przyległościami 1626 - 1885 0
10 Sprawy związane z ulepszaniem stanu majątku miejskiego 1731 - 1885 0
11 Tabele prestacyjne, sprawy powinności pańszczyźnianych 1703 - 1885 0
12 Sprawy leśne i łowieckie 1748 - 1885 0
13 Sprawy graniczne 1669 - 1888 0
14 Sprawy dot. wypasu bydła 1749 - 1822 0
15 Sprawy budowlane 1455 - 1888 0
16 Sprawy miar i wag 1742 - 1880 0
17 Sprawy cen 1741 - 1905 0
18 Sprawy targowe 1598 - 1885 0
19 Sprawy ogniowe 1739 - 1886 0
20 Sprawy porządku i bezpieczeństwa 1742 - 1886 0
21 Sprawy rzemiosła i przemysłu 1565 - 1886 0
22 Browarnictwo 1747 - 1863 0
23 Gorzelnictwo 1748 - 1809 0
24 Sprawy szkolne i kościelne 1657 - 1885 0
25 Sprawy personelu szkolnego i kościelnego 1742 - 1884 0
26 Majątek kościelny, fundacje 1738 - 1894 0
27 Sprawy szpitala 1749 - 1886 0
28 Sprawy biednych 1742 - 1901 0
29 Militaria 1714 - 1885 0
30 Podatek wojenny 1740 - 1871 0
31 Sprawy dotyczące dochodów królewskich (podatki) 1696 - 1886 0
32 Akcyzy i cła 1741 - 1842 0
33 Sprawy dot. stempli i inicjałów 1741 - 1885 0
34 Sprawy solne 1598 - 1855 0
35 Sprawy monetarne 1743 - 1853 0
36 Sprawy górnicze 1750 - 1863 0
37 Sprawy pocztowe 1742 - 1885 0
38 Sprawy dróg i mostów 1746 - 1885 0
39 Sprawy dot. uprawy roli, plantacje 1752 - 1851 0
40 Sprawy dot. hodowli koni, bydła, owiec i pszczół 1744 - 1885 0
41 Sprawy dotyczące zakazu wywozu produktów krajowych 1742 - 1820 0
42 Sprawy medyczne 1743 - 1886 0
43 Ściganie żebraków i wagabundów 1743 - 1886 0
44 Sprawy dot. kar z nadzoru policyjnego 1743 - 1886 0
45 Sprawy dot. żałoby i hołdu, obchody i uroczystości 1741 - 1885 0
46 Sprawy dot. osób stanu szlacheckiego, obsady i zmiana na stanowiskach oraz organizacji i władz państwowych 1741 - 1885 0
47 Sprawy emigracji 1744 - 1885 0
48 Kolekty 1743 - 1885 0
49 Zarząd miejski [od 1885 r.] 1845 - 1944 0
50 Zarząd policyjny 1902 - 1945 0