Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

[Przywilej króla Zygmunta Augusta dla miasta Piotrkowa potwierdzający wcześniej nadane przywileje]

1569-04-20

[Przywilej króla Zygmunta III dla miasta Piotrkowa potwierdzający wcześniej nadane przywileje]

1588-03-30

[Przywilej króla Władysława IV dla miasta Piotrkowa potwierdzający wcześniej nadane przywileje]

1633-03-02

[Przywilej króla Jana Kazimierza dla miasta Piotrkowa potwierdząjacy wcześniej nadane przywileje]

1650-01-03