Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Protokoły Posiedzeń prezydium Zarządu Głównego Związku Powstańców Wielkopolskich.

#Poznań, 26.03.1939 r. Protokół nr 3/39 - 41. Sprawy bieżące. Problem koncesji dla Związku na uruchomienie produkcji masek przeciwgazowych. Kontakty ze Związkiem Powstańców Ślaskich i tworzącym się Związkiem Niepodległościowców Pomorskich. Przejście byłych powstańców, członków rozwiązanego Związku Powstańców i Wojaków D.O.K. VIII, do ZPW. Sprawa zaangażowania nowego redaktora "Głosu Powstańca Wielkopolskiego". Maszynopis, kopia #Poznań, 31.08.1939 r. Okólnik spec(jalny). Zmiany godzin urzędowania biur Związku wobec powołanie Prezesa i niemal wszystkich członków Zarządu Głównego do czynnej służby wojskowej. Zasady zabezpieczeni akt i chorągwi związkowych na wypadek wojny. Wszyscy członkowie Związku nie powołani do wojska pozostaja do dyspozycji miejscowych władz wojskowych i bezpieczeństwa. Zapowiedź zwołania na 1 września zjazdu w Warszawie członków polskich organizacji niepodległościowych, w sprawie współpracy z wojskiem w warunkach zagrożenia wojennego. Odbitka hektograficzna, kopia. #Poznań, 20.03.1939 r. Odezwa nr 2 prezesa ZPW kpt. rez. Zdzisława Orłowskiego, do ogółu powstańców wielkopolskich. Deklaracja gotowości środowiska powstańczego do obrony niepodległości kraju. Maszynopis, kopia.

1939

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej i Zarządu Głównego Związku Powstańców Wielkopolskich.

#Poznań, 23.08.1939 r. Odpowiedź na pismo prezesa koła ZPW w Belgii, z 8 sierpnia. Prośba o segregowanie poruszanych spraw według kompetencji wydziałów Zarządu Głównego. Maszynopis, kopia. #Liege, 8.08.1939 r. Pismo prezesa koła ZPW w Belgii do Zarządu Głównego w Poznaniu. M.in. bieżące sprawy finansowe i związane z prenumeratą "Głosu Powstańca Wielkopolskiego". Maszynopis, oryginał. #Poznań, 27.04.1939 r. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej przy Zarządzie Głównym ZPW - z wynikiem pozytywnym. Maszynopis, kopia.

1939

Protokół z posiedzeń Prezydium Zarządu Głównego [część] 29.VIII.1939 i zweryfikowani 1.IX.1939 r.

#[Poznań, 1.09.1939 r.] Zweryfikowani w dn. 1.09. 1939 r. Lista 33 zweryfikowanych uczestników powstania, z ważnością od 1.09.1939 r. Maszynopis, kopia. #Poznań, 30.08.1939 r. Pismo przewodnie do kopii protokołu z posiedzenia Zarządu Głównego ZPW, z 29.08.1939 r., rozsyłanych zarządom okręgowym.Maszynopis, kopia. #Poznań, 29.98.1939 r. Protokół nr 22/39 - 41. Sprawy bieżące. Maszynopis, kopia. Pierwsza strona jak dok. sygn. 10, 37

1939

Sprawozdania Zarządu Głównego i Zarządu Okręgu Poznańskiego za okres 1936/37.

#Poznań, 25.02.1937 r. Sprawozdanie Zarządu Okręgu Poznańskiego Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. 1914/19, za okres 1936/37. Druk, broszura. Inny egzemplarz tego dokumentu: 884, sygn. 60, s. 45-93. #Poznań, 10.04.1937 r. Sprawozdanie Zarządu Głównego Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. 1914/19 r. za rok 1936/37, na walny zjazd delegatów Związku, 17 i 18 IV 1937 r. w Poznaniu Druk, broszura.

1937