Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Księga urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikat)

1875

Księga urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikat)

1876

Księga urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikat)

1877

Księga urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikat)

1878