Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Uchwała nr 1 z 1998 r. Rady Pracowniczej

1998

[Protokoły z narad pracowników]

1985-1991, 2002-2003

[Protokoły zebrań Zarządcy Komisarycznego z kierownikami Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Opolu Lubelskim

2006

Regulamin jednostki zmilitaryzowanej Krajowej Państwowej Komunikacji Samochodowej w Opolu Lubelskim

1989