Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

1868

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

1877

Akta zgonów

1908

Aneksy do akt małżeństw

1908